Gebeliğin ilk 3 aylık periodu en kritik dönemdir. En sık düşükler bu dönemde gözlenir. Bunların büyük bölümü oluşan embriyonun genetik yapısının bozuk olmasındandır. İleri gebelik haftalarında oluşan düşüklerde ise sıklıkla rahim ağzının yetersizliği sebep olarak saptanır. Rahim ağzı tüm gebelik boyunca gebeliğin devamı için kapalıdır. Ancak bazı durumlarda erkenden açılma görülebilir. Normalde rahim ağzı uzunluğu 3.5 cm den kısa olmamalıdır. Ve vaginal ultrasonla bakıldığında rahim ağzında açılmaya delalet eden hunileşme olmamalıdır. Serklaj yapılması için ideal hafta 12-14. haftalardır. Bu işlemde rahim ağzının kapalı kalmasını temin için buraya büzgü tarzında dikiş konur ( Mc Donald yöntemi). İşlem kısa süreli olup, ameliyathanede ve genel anestezi altında yapılır.

Bazı durumlarda 24. gebelik haftasına kadar olan dönemde rahim ağzında açıklık saptanmış ve erken doğum tehlikesi varsa acil serklaj da yapılabilir. Ancak rahim ağzı 4 cm den fazla açıldı ise başarı şansı azalır.

Suyu gelen olgularda , kanama varsa , durdurulamayan rahim kasılmaları varsa,enfeksiyon bulgusu varsa serklaj uygulanmaz. Serklaj dikişi normalde 37-38. haftaya kadar kalır, bazen de doğum anında çıkarılır.

Serklaj eğer acil koşullarda yapılmamış, anne adayının daha önce saptanmış genital enfeksiyonu yoksa genellikle komplikasyonsuz seyreder , nadiren ek olarak enfeksiyon oluşumuna sebebiyet verir. Bazen dikişe bağlı kanama olabilir. Nadiren sadece serklaj operasyonuna bağlı rahim kasılmaları olabilir. Bunlar oluşabilecek komplikasyonlardır ve ameliyat öncesi hasta bilgilendirilmelidir.

Daha önce erken doğum hikayesi olan , erken dönemde ultrasonda rahim ağzında yetmezlik saptanan vakalarda serklaj uygulanmalıdır. İkiz gebeliklerde serklaj yapılması zorunlu bir endikasyon değildir.

Bazı vakalarda sadece rahim ağzının kapatılması sorunu çözmeyebilir. Ya da vakanın daha önce rahim ağzından geçirilmiş ciddi bir operasyonu vardır ve vaginal serklaj yapılması imkansızlaşmıştır. Bu durumda gebelik olmadan önce açık cerrahi ile veya laparoskopik olarak abdominal serklaj yapılır. Burada dikiş rahim ağzına değil, daha yukarı seviyeye konur. Bu olgularda sezaryan tercih edilir ve dikiş daha sonraki gebelikler için yerinde bırakılır.


Muğla Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!