Serebral palsi tedavi yöntemleri
Serebral palsi tedavi yöntemleri

CP nin tam bir tedavisi yoktur. Ancak tedavi genellikle çocuğun yeteneklerini geliştirir.

CP de erken tanı ve erken rehabilitasyon programına başlamak çok önemlidir. Tedavide kesin ve tek çözüm olmadığı gibi uzun soluklu bir süreçtir. Bu süreçte Fizik Tedavi Hekimi, fizyoterapist, ergoterapist, çocuk gelişim uzmanı, konuşma terapisti ve ailenin ekip çalışması tartışılmaz bir konudur. CP li bir bireye bütün bu yaklaşımlar birlikte uygulanmalıdır. Rehabilitasyonun en önemli ayağı olan fizyoterapi uygulamalarının içinde egzersiz, robotik tedaviler, hidroterapi ve ergoterapi ana yapı taşlarıdır. Egzersiz uygulamaları çocuğun fonksiyonel durumuna göre başını tutmayı, oturmayı, ayakta durmayı, yürümeyi destekleyecek şekilde çeşitli teknikler kullanılarak fizyoterapistler tarafından çocuğa özel uygulanmaktadır. Bu uzun ve sabır gerektiren tedavi süreci robotik tedavilerin geliştirilmesiyle hem çocuk hem aileler tarafından daha kolay kabul görmüştür. Kol ve yürüme robotları sayesinde çok tekrarlı, doğru yürüme paternleri oluşturulmakta ve beyne bu sinyaller iletilmektedir. Ayrıca bir takım oyunlarla zenginleştirilmiş uygulamalar tedavinin çocuklar tarafından ilgi ile devam edilmesini sağlamaktadır. Hidroterapi de hem çocuğun tedaviye uyumunu artırmakta hem de suyun kaldırma kuvvetini kullanarak egzersizi kolaylaştırmakta ve aktif katılımı artırmaktadır. Rehabilitasyonu destekleyen ana branşlardan biri olan ergoterapi de çocuğun günlük yaşam aktivitelerine katılımını artırmaya yönelik çalışmaları içermektedir. Ayrıca çocuğun vücudundan ve çevresinden duyu bilgisini almasını, bu bilgiyi organize edip günlük yaşam aktivitelerinde kullanmasını sağlayan Duyu-Bütünleme tedavisi de yeni uygulamalar arasında yer almaktadır.

Tüm bu uygulamalar CP nin türü ve şiddetine göre dozları ayarlanarak rehabilitasyon sürecine dahil edilirler. Ayrıca bu süreç çeşitli kas gevşetici uygulamalar ( Botilinum toxin uygulamaları gibi ) ve cerrahi tedavilerle desteklenebilir.

Asıl önemli olan CP li bireyin toplum içinde yerini alması ve hayata dahil olmasıdır. Bu nedenle tüm bu uygulamalar çocuğun eğitim sürecini aksatmadan bir plan dahilinde ve sürekli rehabilitasyon desteğiyle birlikte olmalıdır.


Bursa Fizik Tedavi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!