Şeker hastalığının cerrahi tedavisi

Şeker hastalığının cerrahi tedavisi

Uluslararası Diabet Federasyonu (IDF), bariatrik cerrahinin uygun hastalarda diabetin ciddi komplikasyonlarından korunmak üzere daha erken dönemde bir tedavi seçeneği olarak düşünülmesi gerektiğini bildirdi. Karar, Newyork'ta düzenlenen 2. Dünya Tip 2 Diabet İçin Girişimsel Tedaviler Kongresi'nde alındı.

Bildiri, Tip 2 diabeti olan morbid obez hastalarda kilo verdirici ameliyatların diabet üzerine olumlu etkilerini gösteren geniş serilere sahip 20 diabet ve bariatrik cerrahi uzmanı tarafından kaleme alındı. Obezite ve Tip 2 diabet kombinasyonu insanlık tarihinin en büyük epidemisi ve halk sağlığı problemidir. Tip 2 diabet günümüzde en hızlı büyüyen hastalıklardan biridir ve tüm dünyada 300 milyon kişi bu hastalıktan etkilenmektedir. Rakamın 2030 yılında 450 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Araştırmalara göre, Tip 2 diabetik hastaların glukoz kontrolü ve obeziteyle ilişkili diğer yandaş hastalıkları bariatrik cerrahiden anlamlı ölçüde fayda görmektedir. IDF Diabetin Önlenmesi Çalışma Grubunun spesifik amaçları:

-Klinisyenler için hasta seçimi ve takibinde pratik öneriler geliştirmek

-Cerrahiye erişime engellerin saptanması

-Hastaların ameliyatla tedaviye erişimi için sağlık politikaları geliştirilmesi

-Bu konuda araştırma önceliklerinin belirlenmesi

London Imperial College'dan araştırmacı Prof. Dr. George Alberti, diabetin ameliyatla tedavisinin hem sağlık hem de ekonomik anlamda kabul edilebilir bir güvenlik seviyesiyle etkili bir seçenek olduğunu belirtmiştir. "Özellikle ciddi obezite ile birlikte diabeti olan hastalar için bariatrik cerrahi son seçenek olarak değil, daha erken başvurulması gereken bir çözümdür. Aynı zamanda Tip 2 diabet tedavi protokollerine de eklenmelidir." diyen Alberti, Asya toplumlarında artmış diabet ve kalp hastalığı riski nedeniyle ameliyat kararını belirleyecek sınırın daha da aşağı düşürülmesi gerektiğini eklemektedir. 

Melbourne Baker IDI Heart and Diabetes Institute'dan Prof. Paul Zimmet ise "Bariatrik cerrahi, günümüzde mevcut medikal tedavilerle amaçlanan tedavi hedeflerine ulaşamayan tüm Tip 2 diabetli ve obez hastalara önerilmelidir. Bu, özellikle hipertansiyon, yüksek kolesterol ve uyku apnesi gibi major yandaş hastalıklar mevcutsa geçerlidir." demektedir. "Şeker hastalığının ameliyatla tedavisi, Tip 2 diabeti olan ve vücut kitle indeksi 35 ve üzerinde olan tüm hastalar için geçerli bir tedavi seçeneği olmalıdır. Prosedürler mutlaka kabul edilmiş kılavuzlara göre seçilmeli ve ameliyat öncesi detaylı değerlendirmelerden sonra multidisipliner yaklaşımla ele alınmalıdır."

Kongre başkanı olan, NewYork Presbyterian Hospital'den Prof. Fransesco Rubino ise, "Bu durum, Uluslararası Diabet Federasyonu gibi büyük bir uluslararası organizasyonun, bu hızlı gelişen tedavi alanında tavsiyelerde bulunduğu ilk durumdur. Bu yapılmıştır, çünkü giderek artan kullanımından dolayı, bariatrik cerrahi konusunda acil olarak dünya çapında uzman kılavuzluğuna ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitimde uygun kriterlerin sağlanması ve doğru hasta seçimi güvenilir ve standardize edilmiş cerrahi prosedürler için zorunludur. Ameliyattan sonra uzun dönemli takipler ise esastır." diyerek konuyu özetlemektedir.

Monash University Obesity Research Unit direktörü Prof. John Dixon, "Sağlık otoriteleri ve yasa koyucular artık bilmelidir ki, ciddi obezite sorunu olan hastaların neredeyse tamamı, geleneksel tedavi yaklaşımları ile anlamlı kilo kaybı sağlayamamaktadır. Uygun bariatrik cerrahi yöntemleri ile tedavi edildiklerinde ise bu hastaların % 80'den fazlasında diabet ortadan kalkmaktadır. Ulusal yönergeler bariatrik cerrahinin Tip 2 diabeti olan hastaları da kapsayacak şekilde geliştirilmesi gerekmektedir." demektedir.

Uzmanlar grubu, özellikle düşük ve orta gelir seviyesindeki ulusların durumu hakkında uyararak ciddi obezitenin alarm veren seviyelere ulaştığını bildirmiştir. Halk sağlığına ayrılan bütçe sınırlı olduğundan, bariatrik cerrahi ancak bunu karşılayabilecek hastalarda ve ancak deneyimli cerrah bulunabildiğinde uygulanmaktadır. 

Op.Dr.Murat Üstün tarafından hazırlanmıştır. Ancak kaynak belirtilerek ve link eklenerek alıntı yapılabilir.

Kaynak: New York- Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center/Weill Cornell Medical College (2011, March 28). International Diabetes Federation supports surgery to treat diabetes.          

Bu makale 8 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Op. Dr. Murat Üstün

Op. Dr. Murat ÜSTÜN, 1969 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tıp Fakültesi eğitimini 1992 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise SSK Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapmış ve 1996 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur. Bu dönemde Türkiye’de yeni yeni başlayan laparoskopik cerrahi konusunda alanında uzman doktorlarla çalışması bu alandaki ilgisini arttırmıştır. 1996-1999 yılları arasında SSK Ankara İhtisas Hastanesi'nde transplantasyon kliniğinin kurulmasında aktif rol almış ve özellikle renal transplantasyon ve laparoskopik cerrahi alanında çalışmalar yürütmüştür. 1999-2001 yılları arasında SSK Zonguldak Bölge Hastanesi'nde çalışmış ve burada ilk laparoskopik cerrahi ünitesini kurararak ameliyathane modernizasyonu ve sterilizasyon prensiplerini çalışmalarında da uygulamıştı ...

Etiketler
Şeker hastalığı
Op. Dr. Murat Üstün
Op. Dr. Murat Üstün
İstanbul - Genel Cerrahi
Facebook Twitter Instagram Youtube