Syncope is a loss of consciousness due to transient global cerebral hypoperfusion and characterized by rapid onset, short term and spontaneous complete recovery. The cases with syncope need to be carefully and thoroughly evaluated. Our patient who is 56 year old male was admitted with complaints of syncope and hand numbness. We presented mediastinal schwannoma as a rare cause of syncope in our case.

Senkop hızlı başlangıç, kısa süre ve spontan tam iyileşme ile karakterize, geçici global serebral hipoperfüzyona bağlı bilinç kaybıdır. Senkoplu olguların dikkatli ve detaylı değerlendirilmesi gerekir. 56 yaşında erkek hastamız senkop ve kolda uyuşma şikayetleri ile başvurdu. Biz de bu vakamızda senkopun nadir bir nedeni olarak mediastinal Schwannomayı sunduk.


Aksaray Dahiliye uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!