Saç her cinsiyete özgü dış görünüşe katkıda bulunan keratinize dokudur. Belirli periyodlarda büyüme özelliğine sahiptir. Kişinin beslenmesi,hormanal durumu, sahip olduğu sistemik ve mikrobik hastalıklara bağlı olarak saç kayıpları yaşanabilmektedir. Saç kökünü kaybetmiş hastalarda bunu tedavi etmenin en iyi yöntemi saç ekiminden geçmektedir. Ülkemiz saç ekimi açısından dünyada önemli bir yer tutmaktadır.
Saç ekimi özel ameliyathane şartlarına uygun ve bu işi yapabilinecek uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Bu uzmanlar Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları, Dermatoloji Uzmanları ve Sertifikalı Tıp doktorlarıdır. Saç ekiminde bugün en çok tercih edilen ekim yöntemi FEU tekniğidir. Bu teknikte mikromotor ile uygun bölgeden alınan saç kılları özel olarak kalite kontrolü yapılarak hazırlanır ve ekim yapılacak bölgeye açılan kanallara tek, tek ekilir.

Diğer saç ekim yöntemleri FUT, DHI ve PRP'li Mezoterpil'li saç ekimi gibi yöntemlerdir.Yine kadınlarda ve sosyal hayat gereği bazı hastalarda saçlarda traş yapılmadan ekim uygulanabilmektedir.Kısaca saç ekim aşamaları şu şekilde özetlenebilir.

a. Hasta ile ilk muayenede iyi bir anemnez alınarak olası nedenlerin belirlenmesi ve gerekirse tedavisi

b. Ekim öncesi hastanın bilgilendirilmesi, fotoğraflanması ve ne kadar saç kılı gerekliliği hakkında planlanmanın yapılması

c. Ekim yapılması

Ekim hastanın greft alınacak ve ve greft ekilecek yerlerin, ön saç çizgisinin belirlenmesi yapılır. KIsaltılmış ve antisepsisi yapılmış verici alandan
lokal anestezi yapıldıktan sonra mikromotor ile greftler alınır. Alınan greftler uygun solusyonlarda sıralanarak bekletilir. Hasta biraz dinletildikten sonra alıcı alan anestezi yapılır ve uygun hale getirildikten sonra özel aletlerle kanallar açılır. Daha sonra açılan kanallara tek tek saç kılları özel ekim pensetleri ile ekilir.

Bu işlemin arkasında greft alınan bölgenin ve ekim yapılan bölgenin pansumanları yapılır. Hastanın kullanması gerekli olan ilaçları için eğitimi yapılır.
Ekimi takiben 2. veya 3. günde ilk kontrol ve ilk yıkama için hastaya randevu verilir.

Saç ekimi genellikle lokal anestezi altında ve bazen hafif bir sedasyon eklenerek yapılabilmektedir.Ekim sırasında ekip işlemlerini yaparken hasta ile sohbet edebilir veya hasta başka bir aktivasyon(televizyon seyretme vb) yapabilir.

Saç ekiminde en çok merak edilenler genelde saç ekim miktarın ile ilgilidir. Genellikle sağlıklı bir insanda 60.000 saç kılı vardır. Bu saç kılları tekli , ikili ve bazen üçlü kıllar halinde olabilmektedir. Saç sağlığı yerinde olan bir kişide santimetre karede 80-120 saç kılı bulunur. Ekim yapılan insanlarda her santimetre kareye 40-45 folikül(saç kılı) ekimi optimal kabul edilir. Santimetre kareye 25 folikül altı ekim genellikle başarısız olarak kabul edilir. Bu ekipmana bağlı kriterlerin yanında hastalarda bulunabilecek vitamin ve mineral eksikliği, hormonsal bozukluklar vb durumlar işlem öncesi çok iyi değerlendirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Ekimi takiben 3 haftalık dönem önemlidir. Bu dönemde bakımlar iyi takip edilmelidir. Saç ekimini takiben 3. ayda tutan greftler artık kalıcı saç şeklinde büyümeye başlayacak ve kişinin özgün görüntüsünü sağlayacaktır.

Sağlıklı saç ekimi için dikkat edilmesi gerekli kurallar.

1. Uygun hasta seçimi

2 .Ekim öncesi tetkik ve planlamanın iyi yapılması

3. Ekimin konunun uzmanlarınca yapılması

4. Ekim sırasında kullanılan malzemenin kalitesi

5. Ekim sonrası bakım konusunda hastanın iyi bilgilendirilmesi ve bakım takiplerinin yakinen yapılması

6. Beslenme, fiziksel aktivite ve lokal saç bakımının programlara uygun olmasıdır.


Denizli Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!