Rotavirus, ateş ve kusmayı izleyen sulu ishalle karakterize bir klinik tabloya neden olur. infantlarda ve küçük çocuklarda ağır gastroenteritin en sık nedenidir. Özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda ağır seyreder. Dünya genelinde 5 yaş altında ishal nedeniyle hastaneye yatışların en sık nedenidir. Hijyen koşullarından bağımsız olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde benzer sıklıkta görülür.

Bu özelliğinden ötürü Demokratik virus olarak adlandırılır. Çocukların hemen hepsi 5 yaşına kadar, en az 1 kez rotavirusla enfekte olmaktadır. Ancak rotavirusa bağlı mortalitenin(ölümlerin) %80’den fazlası gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir.

Yaşamın erken dönemindeki aşılama, çocuğun ilk doğal enfeksiyonuna benzer şekilde, şiddetli rotavirus enfeksiyon ataklarını ve buna bağlı ölümleri önlemede en etkin yöntemdir. Dünya Sağlık Örgütü oral rotavirus aşısının ulusal bağışıklama programına alınmasını önermektedir. Rotavirus aşısının uygulanması sonrasında rotavirus ilişkili mortalite (ölüm ) ve morbiditede(hasta olma) önemli azalma görülmüştür.

AŞI UYGULAMALARI: Günümüzde tüm dünyada, lisanslı 2 canlı oral rotavirus aşısı bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, infantların rutin olarak rotavirus aşısı ile aşılanmasını önermekte ve beş valanlı RotaTeq ve monovalan Rotarix arasında tercih yapmamaktadır.

RotaTeq , 2, 4 ve 6. aylarda olacak şekilde 3 doz olarak uygulanmalıdır. İlk doz 6. haftadan itibaren uygulanabilir, ancak 15. haftadan önce de uygulanmış olmalıdır. Rotarix, 2. ve 4. aylarda 2 doz halinde uygulanmalıdır.


Adana Çocuk Doktorları uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!