• Kronik niteliği nedeni ile Romatoid Artrit'te ( RA) uzun süreli ilaç kullanımı mutlaka gereklidir. Bunların çoğu da bağışıklık sistemini de etkileyen güçlü ilaçlardır. Buna bağlı olarak ilaç yan etkileri de kaçınılmazdır.

• RA'de ilaç yan etkilerinden kaçınmak için düzenli kontroller ve bu kapsamda belli tetkiklerin belli aralarla yapılması zorunludur.

• NSAİD diye kısaca adlandırdığımız 'kortizon olmayan antiromatizmal ilaçlar'; endometacin, diclofenac, iboprufen, naproxen, oksikam v.b. ham maddelerini içeren ilaçlar, en çok mide ve tansiyon üzerine olumsuz etki gösterirler. Ayrıca böbrek ve karaciğere yan etkileri de göz önünde tutulmalıdır.

• KORTİZON preparatları kan şekeri, tansiyon, mide üzerinde olumsuz etkiler gösterebilirler; uzun vadede kemik erimesi açısından takip edilmelidirler. Uzun süre kullanımları, böbrek üstü bezinde tembelliğe yol açar. Vücut kendi kortizonunu salgılayamaz.

• DMARD ya da baz tedavi olarak kısaca adlandırılan uzun vade ilaçları ise kan tablosu, karaciğer, böbrek, akciğer üzerine olası yan etkileri açısından 1-3 aylık aralarla düzenli olarak takip edilmelidirler.

• BİYOLOJİK AJANLAR ise özellikle Tüberküloz ve diğer fırsatçı enfeksiyonlara, ayrıca çeşitli kanser risklerine karşı belli aralarla düzenli takibi gerektirirler.

• Bazı ilaçların özellikle takip edilmesi gereken yönleri vardır: Klorokin derivelerinin düzenli göz kontrolü gerektirmesi gibi...


İstanbul Fizik Tedavi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!