• Romatoid Artritte (RA), eklem tutulumu hastalığa adını veren, en iyi bilinen ve tanıyı koyduran bulgudur.

• Romatizmaların çoğunda eklemler tutulur. Bu nedenle RA'in eklem bulgularını diğerlerinden ayırt ederek tanı koyabiliriz.

• RA'de vücudun üst yarısındaki eklemler daha çok tutulur. Buna karşın seronegatif artritlerde alt vücut yarısı tutulumu önceliklidir.

• RA'de eklem tutulumu olabildiğince sağ ve sol vücut yarıları arasında dağılır, yani simetriktir. Diğer grupta ise değil.

• RA eklem tutulumu, kol ve bacaklarda daha çok gövdeden uzak eklemlerde ortaya çıkar. Karşıt grup seronegatif artritlerde ise gövdeye yakın eklemlerde daha çok görülür.

• RA'de küçük eklemler daha çok tutulur. Seronegatiflerde ise büyük eklemlerin tutulumu ön plandadır.

• RA'de ellerde parmakların en uç eklemlerinde tutulum görmeyiz. Buralarda tutulum, artroz denen kireçlenmelerde ve sedef romatizmasında başta olmak üzere diğer romatizmalarda görülür.

• RA'de omurgada tutulum ise hemen sadece boyunda görülür. Ancak boyun bulguları azımsanmayacak boyuttadır çoğu zaman. Bu nedenle boynu romatizmalının 5. Kol-bacağıdır denir.

• Buna karşın RA'de bel omurları hemen hiç tutulmaz.

• Seronegatif artritlerde ise, bel- boyun- sırt ve en tipik bir bulgu olarak sakroiliak eklemler, yani sağrı ve leğen kemikleri arasındaki eklemler tutulur.


İstanbul Fizik Tedavi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!