Proloterapi ile tedavi

Proloterapi ile tedavi

Proloterapi Nedir?

Proloterapi:
Proliferatif ve irritan solisyonların vücuda enjekte edilmesi esasına dayanır. Enjeksiyonlar, genellikle zedelenmiş, aşınmış, güçleri azalmış tendon ve ligamentlere ve eklemlere yapılır.

Böylece eklem, tendon ve kas ağrıları tedavi edilir. Enjekte edilen proliferatif maddeler eklemde, tendonların kaslarla birleşme noktalarında ve kasların kemiğe yapışma yerlerinde, fibro-osseöz bileşkede (enthesis) inflamatuar bir süreç başlatır.


Bu inflamasyon tamir mekanizmasını tetikler, gerek kıkırdak dokusunda gerekse kollagen fibrillerin oluşmasında ve tamirinde yeni bir süreç başlar. Bu yeniden tamir süreci mikroskobik ve makroskobik olarak gösterilmiş ve bu konuda www. pubmed.com da önemli yayınlar bulunmaktadır. Ortalama üç hafta süren inflamasyon sonucunda hastada klinik düzelme başlar.

Kıkırdak, tendon, eklem, kas sorunlarında sadece ağrının geçmesi değil, klinik tablonun iyileşmesi de sağlanır.

Proloterapi nasıl çalışır ?

Proloterapi: Hipertonik dextroz, fenol, gliserin, düşük konsantrasyonlarda lidokain, cod liver oil gibi irritan ve proliferatif maddelerin ekleme, tendonlara, ligamentlere enjekte edilmesi esasına dayanır.

Hastaya uzun bir öykü ve muayene sürecinden sonra, tanı konulmaktadır ve sorunlu alana, proliferatif madde enjeksiyonları yapılmaktadır.

Hastalığın ağırlığına, kronikleşmesine, hastanın tamir mekanizmasının yeterliliğine bağlı olmakla birlikte, genellikle uygulamanın üçüncü haftasından sonra klinik düzelme ve semptomların kaybolduğu gözlenmektedir.

Eklem aralığının daraldığı, diz protezi önerilen vakaların radyolojik takiplerinde kıkırdak dokusunun yeniden tamir olduğu ve eklem hareket açısının arttığı, radyolojik düzelme saptandığı bildirilmektedir.

Bilindiği gibi hiçbir yöntemin, tek başına yeterli olmadığı durumlar ve klinik tablolarla her hekim sık sık karşılaşmaktadır.

Refleks tedavileri genellikle dokudaki enformasyon ve fonksiyon bozukluğu aşamasında başarılı olabilirken, eklemde ve organda başlayan dejeneretif değişikliklerde pek başarılı olamamakta veya başarı çok zaman almaktadır.

Ancak Proloterapi morfolojik değişikliklerin olduğu, Artroz, Epikondilit, avaskuler nekroz, gibi kronik ve ağır tablolarda başarılı olmaktadır.

Bilindiği gibi hiçbir yöntemin, tek başına yeterli olmadığı durumlar ve klinik tablolarla her hekim sık sık karşılaşmaktadır.

Refleks tedavileri genellikle dokudaki enformasyon ve fonksiyon bozukluğu aşamasında başarılı olabilirken, eklemde ve organda başlayan dejeneretif değişikliklerde pek başarılı olamamakta veya başarı çok zaman almaktadır.

Ancak Proloterapi morfolojik değişikliklerin olduğu, Artroz, Epikondilit, avaskuler nekroz, gibi kronik ve ağır tablolarda başarılı olmaktadır.

Bu görüşlerimiz www.pubmed.com de yayınlanan bilimsel çalışmalara ve klinik uygulamalarımıza dayanmaktadır. Pubmed e girdiğimizde proloterapi hakkında önemli çalışmaların yapıldığı görülecektir.

 

Proloterapi Tarihçesi

Proloterapi, iyileşmeyi uyaran, bir enjeksiyon tekniğidir. Sorunlu ligament, tendon, eklemlere çeşitli irritant maddeler enjekte edilir. Hackett, kitabının 3. baskısının ön sözünde proloterapiyi, fibroblastları ve osteblastları uyararak tendon ve ligamentlerin kemiğe yapışma yerlerinde güçlenme sağlayan bir metod olarak tanımlamıştır.

TARİH ve İLK ÖNCÜLER

Pomeroy, Prolotherapinin tarihi üzerine araştırma yapıp bir kitap yazmıştır. (History and Basic Principles of Prolotherapy/Sclerotherapy:Local and referred pain, somatic and neurologycal, AOAS yayınları, Dallas,Texas,1979

Fizik tedavi hekimleri ve osteopatlar tarafından 50 yıldan fazla bir zamandır kullanılan bir metod olduğundan bahsetmiştir. Prolotherapy kelimesi ilk olarak Hackett, tarafından, 1950 de kullanılmıştır.

Proloterapiyi güçsüz ve yetersiz yapılarda hücre oluşumu ve rejenerasyon olarak tanımlamıştır. 1930 larda, Hackett, Gedney D.O., David Shuman D.O, ligamentlere enjeksiyon yapmaya başladılar.

Bunların çalışmaları, sonra gelenlere ışık tuttu. Hackett, zamanının çoğunu, bu metodun geliştirilmesine ayırdı. Araştırmalar yaptı, yayınladı, hatta 1956 da ilk proloterapi kitabını yayınladı.

Diğer yandan Dr. Gustav Hemwall, proloterapi üzerinde çalışan önemlidir hekimdir. Proloterapi eğitimleri ve diğer mesteklaşlarına öğretilmesi konusunda önemli çalışmalar yapmıştır.

Hackett’ın çalışmalarını yayınladığı tarihten önceki hekimler, Hackett, Gedney, Schultz, ve Shuman ın çalışmalarını takip ederek kendilerini geliştiriyorlardı. Adı geçen öncüler tarafından binlerce hastaya tedavi uygulanmış ve başarı sağlanmıştır. Hasta ve hekimler tarafından benimsenerek genişlemeye devam etmektedir.

1956 da Hackett’ın yayınladığı kitaba kadar elde temel kaynak olacak herhangi bir text book yoktu.

Proloterapi bir textbooktan öğrenilecek bir metod değildir. Pratik uygulamalar, kurslar, work shoplar ile usta çırak ilişkisi tarzında öğrenilebilecek bir metoddur. Genellikle Üniversite eğitimi içinde yer almaz. Mezuniyet sonrası eğitim programı, seminer ve kurslar olarak düzenlenmektedir.

Proloterapi Etki Mekanizması

Proloterapi: Proliferatif tedavi, rejeneratif enjeksiyon tedavisi veya proliferatif enjeksiyon tedavisi adlarıyla bilinen bir tedavi yöntemidir. Proliferatif ve irritan solisyonların vücuda enjekte edilmesi esasına dayanır. Enjeksiyonlar, genellikle zedelenmiş, aşınmış, güçleri azalmış tendon, ligamentlere ve eklemlere yapılır. Böylece eklem, tendon ve kas ağrıları tedavi edilir. Enjekte edilen proliferatif maddeler eklemde, tendonların kaslarla birleşme noktalarında ve kasların kemiğe yapışma yerlerinde, fibro-osseöz bileşkede (enthesis) inflamatuar bir süreç başlatır. Bu inflamasyon birlikte bir tamir mekanizmasını tetikler, gerek kıkırdak dokusunda gerekse kollagen fibrillerin oluşmasında ve tamirinde yeni bir süreç başlar. Bu yeniden tamir süreci mikroskobik ve makroskobik olarak gösterilmiş ve bu konuda pub med de önemli yayınlar bulunmaktadır. Ortalama üç hafta süren inflamasyon sonucunda hastada klinik düzelme görülür

Proloterapi endikasyonları

1-Eklem gevşeklikleri ve güç kaybı (laksite)

2-Tendinit (Tendon ve ligamentlerde iyileşmeyen kronik rahatsızlıklar)

3-Bursit (eklem ve tendonların kayganlığını sağlayan sıvı üreten organlarda inflamasyon)

4-Artroz (eklem kireçlenmeleri, aşınma ve eskimeler)

5-Avaskuler nekrozlar( kemik dokunun yetersiz kan akımı nedeniyle nekroze olması)

6-Kas ve tendonların tekrarlayan şişmeler ve ağrılar sonucu işlev yapamadıkları rahatsızlıklar

7-Tekrarlayan baş ağrılar

8-Tekrarlayan boyun ağrıları

9-Tekrarlayan sırt ağrıları

10-Tekrarlayan bel ağrıları

11-Omurgalarda, göğüs kafesinde ve kaburgalarda geçmeyen kas ve ligament ağrıları

12-Migren

13-Topuk dikeni

14-Ayak bilek, el bilek burkulmaları sonrası geçmeyen ağrılar

15-Koksidinia (Kuyruk sokumu ağrısı)

16-Skolyoz (skolyozda bilinenin aksine ligament inbalansı çok önemli bir sebebdir)

17-Kifoz

18-Osteitis Pubis

19-Kondromalazi

20-Meniskopati

21-Tenisçi dirseği (epikondilit)

22-Plantar fasitis

23-Morton nörinoması

24-Ameliyat sonrası iyileşmeyen bel fıtıkları

25-Ameliyat sonrası geçmeyen kas, eklem ağrıları

26-Tetik noktalar

27-Fibromiyalji

28-Temporomandibuler eklem hipermobilitesi

29-Karpal Tunel Sendromu

30-Spor yaralamaları

31-Siyatik ağrıları

32-Perthes hastalığı

33-Metatarsalji

34-Lumbalji

 

Bu makale 18 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Dr. Cemalettin EKMEKCİOĞLU, 1963 yılında Çorum'da doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimini Çorum'da bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1987 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. Mezuniyetinin ardından Anadolu'nun değişik yerlerinde görev yapmış, mecburi hizmet yükümlülüğünü ve askerlik vazifesini yerine getirdikten sonra İzmir'e yerleşmiştir. Dr. Cemalettin EKMEKCİOĞLU, uzun yıllar tamamlayıcı tıp konusunda çalışmalar yapmıştır. Akupunktur ve Nöral Terapi başta olmak üzere Fitoterapi (bitki tedavisi), Biorezonans, Ozon tedavisi, Hipnoz, EFT, Nefes teknikleri vb. pek çok konuda eğitimler almış, sertifika sahibi olmuştur.  Dr. Cemalettin EKMEKCİOĞLU, şu anda İzmir Balçova'da bulunan özel kliniğinde Akupunktur alanındaki çalışmalarına devam etmektedir. ...

Etiketler
Proloterapi ne işe yarar
Dr. Cemalettin Ekmekcioğlu
Dr. Cemalettin Ekmekcioğlu
İzmir - Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Facebook Twitter Instagram Youtube