HEMOROİD (BASUR)

Günümüzde oldukça sık görülen,medeniyet hastalığı diyebileceğimiz ve yaş ilerledikçe görülme sıklığı artan bir hastalıktır.Kötü beslenme,sürekli oturma,tuvalet alışkanlığının düzensiz olması bu hastalığa zemin hazırlayan faktörlerdir.Hastalığın belirtileri,anüste şişlik,ağrı,kanama ve kaşıntı olabilir.Tanı için muayene ve bazen anaskopi yapılması gerekli olabilmektedir.Muayene bulgularına göre hemoroidin tipi (iç hemoroid-dış hemoroid) ve ne kadar ilerlediği,derecesi belirlenerek,en uygun tedavi seçenekleri saptanır.Tedavi seçenekleri,ameliyat dışı yöntemler olabildiği gibi,band yöntemi,infared laser,ultrasonik cihazlarla tedavi,Longo tekniği ve klasik cerrahi yöntemlerdir.

FİSSÜR (ÇATLAK)

Hemoroidle çok karıştırılan ve oldukça sık görülen,nüks olasılığı yüksek ,diğer bir anal bölge hastalığıdır.Fissür, anüs kenarında,ağız çevresindeki gibi çatlakların oluşmasıdır.En belirgin şikayet ,dışkılama sırasında ve sonrasında devam edebilen yırtılır şekilde acı ve ağrıdır.Kanamada oluşabilir,stress,kabızlık,lif içeriği fakir gıdalarla beslenme ,hastalığı tetikleyen faktörlerdir.Tedavi akut hastalarda lokal kremler ,lokal bakım,beslenme ve tuvalet alışkanlıklarının düzeltilmesidir.Kronikleşen hastalarda genellikle cerrahi tedavi tercih edilir.

ANAL-PERİANAL CONDİLOM (SİĞİL)

HPV (Human Papilloma Virüs) ‘ün neden olduğu,makat ve perianal bölgede görülen,siğil benzeri lezyonlarla ortaya çıkan bir hastalıktır. Tedavi olmazsa zamanla çoğalır yaygınlaşır ve karnıbahar görünümünde lezyonlar oluşur.Tedavide lokal ve sistemik ilaçlar, anestezi eşliğinde elektrokoterizasyon ve laser gibi yöntemler kullanılmaktadır.

FİSTÜL-APSE

Anüs etrafında şidetli ağrı,zonklama ,akıntı ve vücüd ateşinin yükselmesi ile seyreden ,kronikleşmeye meyilli,hastalıklardır.Hem tanı amaçlı,hem en uygun tedavinin seçilebilmesi için anotomik ayrıntıların ortaya konabilmesi ve altta yatabilecek hastalıkların ortaya çıkartılabilmesi amacıyla MRI ve veya anal ultrason yapılması çok önemlidir.Tedavi sadece cerrahi yöntemlerle mümkün olmaktadır.En uygun cerrahi yöntemin seçilmesi ve cerrahinin yan etkilerinin bertaraf edilebilmesi için tedavi öncesi,yukardaki tetkiklerin yapılması çok önemlidir.

PİLONİDAL HASTALIK (KIL DÖNMESİ)

Kıl ve kıl köklerinin cilt altına girip yuvalanması ve bu nedenle enfeksiyon apse,fistül oluşmasıyla seyreden,sıklıkla kuyruk sokumunda görülen bir hastalıktır.Tanı , muayene bulgularıyla konmaktadır ve görüntüleme yöntemleri tanı amacıyla kullanılmamaktadır.Tedavi çok başlangıç aşamasındaki hastalar dışında cerrahi olarak yapılmaktadır.Nüksü önlemek için,ameliyat sonrası bölgenin epilasyonla kılsızlaştırılması önerilmektedir.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!