Polikistik over sendromu

Polikistik over sendromu

 

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

 

Polikistik Over Sendromu ilk defa 1935 yılında adet görememe, vücutta tüylenme ve obeziteden oluşan bir hastalık olarak tanımlanmıştır. Hastalığın toplumda görülme sıklığı % 4-6 arasındadır. Polikistik Over Sendromu olan hastaların % 80ninde ultrasonografide yumurtalıklarda büyüme, yumurtalık kapsülünde kalınlaşma ve kapsülün hemen altında birçok (10 taneden fazla) küçük kist görülür. Ancak bu görünümün olması her zaman polikistik over sendromu olduğunu göstermez, çünkü normal kadınların % 23ünde de ultrasonografide aynı bulgulara rastlanabilirHormon tetkiklerinde LH hormonunda artma gözlenirken, FSH hormonu değişme göstermez veya hafif azalabilir (LH/FSH oranı 3ün üzerindedir). Ayrıca erkeklik hormonları olarak bilinen testosteron ve androstenodionda artma görülebilir. Hastaların % 50sinde DHEAS ve % 20sinde Prolaktin hormonunda artış gözlenebilir. Polikistik Over Sendromu olan hastalarda bütün laboratuvar tetkikleri ve ultrasonografi normal olabilir. Hastalığın tanısı daha çok klinik bulgulara dayanmaktadır. Hastada adetlerin seyrek olması veya hiç olmaması ve tüylenme olması tanı için en önemli bulgulardır. Ayrıca hastaların % 60ında obezite ve yine bazı hastalarda kısırlık görülebilir. Hastaların %30unda ciltte akantozis nigrikans adı verilen değişiklikler gözlenir. özellikle obez ve kanda erkeklik hormonu yüksek olan hastalarda bu cilt değişikliklerine daha sık rastlanmaktadır. Adet görememe veya seyrek adet görmenin nedeni bu hastalarda yumurtlamanın gerçekleşmemesi veya seyrek olarak gerçekleşmemesidir.Polikistik Over Sendromu olan hastalarda diğer önemli bir nokta da insülin direncidir. İnsulin direnci sonuç olarak şeker metabolizmasında bozukluk ve şeker hastalığına eğilimi artırmaktadır. Genel olarak hastaların % 50sinde insülin direncine rastlanır. Obez hastalarda daha sık görülmektedir. İnsülin direncinin belirlenebilmesi için polikistik over sendromu olan bütün hastalara ağızdan şeker yükleme testi yapılması önerilmektedir. İnsülin direncinin hastalığın bir belirtisi mi veya hastalığın esas nedeni mi olduğu tam olarak bilinmemektedir. Ancak insülin direncini azaltan ilaçlarla yumurtlama fonksiyonunun normale dönmesi insülin direncinin hastalığın belirtilerinin oluşmasında önemli bir rolü olduğunu düşündürmektedir.Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Stress, obezite, insülin direnci, sinir sistemindeki bazı hormonların salınımındaki bozukuluklar ve genetik faktörlerin rolü üzerinde durulmaktadır.

TEDAVİ YAKLAŞIMI

Kilolu hastalarda sadece kilo kaybı ile yumurtlama fonksiyonları ve dolayısı ile adet düzeni normale dönebilmektedir. Çocuk istemeyen hastalarda en iyi tedavi seçeneklerinden birisi doğum kontrol haplarıdır. Ayrıca DHEAS düzeyine bağlı olarak tedaviye Dexametazon eklenebilir. Tüylenme yakınması kontrol edilemeyen hastalarda tedaviye Ciproteron Asetat, Sipranolakton, Flutamide veya Finasterid gibi ilaçlar eklenebilir. Çocuk İsteyen Hastalar: Erkekte sorun yok ise yumurtlamayı uyaran ilaçlar kullanılır. Genel olarak Klomifen Sitratla başlanıp yanıt alınamazsa daha etkin ilaçlara geçilmektedir. İnsülin Duyarlılığını Artıran İlaçlar; şeker hastalığı tedavisinde kullanılan bu ilaçlar artık bu hastalarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Çocuk isteyen hastalarda tek başına bu ilaçların verilmesi veya tedaviye yumurtlamayı uyaran ilaçların eklenmesi ile çok iyi sonuçlar alınabilmektedir. Polikistik Over Sendromu olan hastalarda gebelikte düşük olasılığı normale göre yüksek olmakla birlikte, bu ilaçları kullanan hastalarda düşük olasılığının daha az olduğu bildirilmiştir. Ayrıca çocuk istemeyen hastalarda da doğum kontrol haplarına ek olarak veya tek başına kullanılabilir.

BİLİNMESİ GEREKENLER

Polikistik Over Sendromu olan hastalarda ileride rahim kanseri, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve kolesterol yüksekliği normal kadınlara göre daha sık görülmektedir. Bu nedenle bu grup

hastaların kilolarına ve yaşam stillerine dikkat etmeleri önerilmektedir.

Bu makale 15 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Op.Dr Suat Karataş,22 Şubat 1982 tarihinde Ergani‘de doğmuştur. Lisans öncesi eğitimlerinin ardından 1999 yılında  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde başladığım tıp eğitimimi 2005 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. Ardından yine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda ihtisas eğitimimi tamamladı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmuştur.. 2005-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştım. 2011- 2012 yılları arasında Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde zorunlu hizmet yükümlülüğümü yerine getirdikten sonra Şubat 2013 - Haziran 2013 tarihleri arasında İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde ve Ocak 2015 - Haziran 2015 tarihleri a ...

Op. Dr. Suat Karataş
Op. Dr. Suat Karataş
İstanbul - Kadın Hastalıkları ve Doğum
Facebook Twitter Instagram Youtube