POLİKİSTİK OVER SENDROMU(PCOS) NEDENLERİ NEDİR?

Polikistik over sendromunun kesin nedeni belli değildir.Genetik faktörler,çevresel faktörler suçlanan nedenlerdir.Kişinin anne karnında erkeklik hormonuna maruz kalmaları son dönemlerde ileri sürülen bir nedendir.Kişisel fikrim pcos bir morfoendokrogenetik sendromdur.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Pcoslu kilerde yumurtalıkların ultrason ile görünümü tipikdir.

.Bu kişilerde adet düzensizlikleri,değişik derecelerde tüylenme artışı,kısırlık problemleri hormonal dengesizlikler gibi belirtiler olabilir.

POLİKİSTİK OVER SENDROMUNUN KISIRLIKLA İLİŞKİSİ NEDİR?

Pcoslu kişilerde kısırlığın en sık nedeni yumurtlama problemleri olmasıdır.Aslında yumurtalık rezervi çok zengindir ama bu zengin rezerv içinde yumurtlama aday folikül seçiminde ve seçilirse bu seçilen folikülün çatlama aşamasına kadar büyümesinde problem vardır.Bu kişilerde yumurtlama az veya hiç olmamaktadır.Pcoslu kişilerde kısırlığın başka bir nedeni bunlarda düşük oranının artmasıdır.

POLİKİSTİK OVER SENDROMUNUN TANISI NASIL KONUR?

Pcos tanısı için kriterler Rotterdem’da yapılan uluslararası bir toplantıda revize edilerek kabul edilmiştir.Bu kriterler ile ilgili aykırı değişik kriterler öneren bilim adamları mevcututr.Bu tanı kriterleri yumurtlama olmaması veya az sıklıkta olması,erkeklik hormonnun kanda yüksek olması veya erkeklik hormonunun fazlağı ile ilgili kişide bulguların olması,,ultrasonda çok sayıda yumurtalığın etrafında dizili ufak kistlerin olması görünümü.POLİKİSTİK OVER SENDROMU KOLESTEROLÜ YÜKSELTİR Mİ?

Polikistik over sendromunda yağ metabolizmasında da düzensizlikler olur.İyi huylu kolesterol diye bilinen HDL oranı azalır.Trigliserit düzeyi artar.Çalışmalarda polikistik over sendromlu olguların %70’de yağ düzeylerinin sınırda yüksek olduğu bulunmuştur.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU OBESİTE İLİŞKİSİ NASILDIR?

Polikistik over sendromlu bayanlarda obesiteyi ölçmek için kullanılan vücut kitle indeksi normal kabul edilen sınırın genelde üzerindedir.Bel kalça oranı yüksektir.PCOS lu olguların %30’u şişmandır.Bu kişlerde insülin direnci artmıştır.Şeker metabolizmasında düzensizlikler mevcuttur.Obesite ve PCOS ilişkisinin moleküler ve genetik nedenleri üzerine son yıllarda oldukça fazla çalışma yapılmaktadır.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU TÜYLENME İLİŞKİSİ?

Polikistik over sendromunda erkeklik hormonu sentezinde değişikliklerden dolayı kıl gelişimi üzerine hafifden ağıra doğru değişik derecelerde etkileri olur.Tüylenmede artış vardır.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU TANSİYON İLE İLŞKİSİ NASILDIR?

Polikistik over sendromlu kişilerde tansiyon yüksekliği sıklığı artmıştır.İnsülin direncinin tansiyon yüksekliğine neden olduğu düşünülmektedir.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU ŞEKER METABOLİZMASINDA NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLERE YOL AÇAR?

Polikistik over sendromunda insülin ile ilgili değişiklikler şeker metabolizmasında değişikliklerden temel sorumlu faktördür.İnsülin pankreasdan salınan ve kan şekerini düşüren bir hormondur.Polikistik over sendromlu olgularda insülin yapımında,insülin salınımında ,isülin etkisinde,insülin metabolizmasında çeşitli seviyelerde anormallikler olabilir.Olguların %10 kadarında şeker metabolizması bozulmuştur.Tip 2 diabetes mellitus riski artmıştır.Gebelikte şeker metabolizmasında değişiklikler olduğuna dair çalışmalar vardır.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU KANSER İLİŞKİSİ NEDİR?

Polikistik over sendromundakadınlık hormunu yüksekliğinden rahim iç tabakası kalınlaşması,polip oluşumu ve endometrium kanseri riski artmıştır.Aynı şekilde meme patolojilerinin artmış oranı mevcutur.Meme kanseri ile ilgili farklı görüşler mevcuttur.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU TEDAVİSİ NASILDIR?

Polikistik over sendromunda tedavi programlamada kişinin kısırlık problemi olup olmadığı ana yön göstericidir.Polikistik over sendromunda tedavi yaklaşımları gözlem,ilaçla tedavi,cerrahi tedavi,üreme yardımcı tekniklerin kullanılması,yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yaklaşımlar şeklindedir.Tedavi şekli kişinin şikayetine,kişideki klinik tabloya göre bireyselleştirilerek uygun bir seçenek seçilerek uygulanır.

PCOS KISIRLIK TEDAVİSİ AŞAMALARI NELERDİR?

Pcosda ilk basmak tedavisi yumurtalıkların uyarılmasıdır.(ovulasyon indiksiyonu).Tedaviye aşılama tedavisi eklenirse başarı şansı artar.Eğer ilk basamak tedaviyle gebelik oluşmamışsa veya ek patolojiler varsa tüp bebek programına alınabilirler.İnfertilite tedavilerine en iyi sonuç alınan grupdur.

POLİKİSTİK OVER SENDROMUNDA AMELİYAT OLMALI MI?

Polikistik over sendromunda yumurtalıklarda eskiden beri uygulanan çeşitli cerrahi yaklaşımlar vardır.Bu ameliyatlar günümüzde çoğu merkezde artık laparskopi eşliğinde yapılmaktadır.Yumurtalıklara uygulanacak cerrahi yaklaşımlar seçilmiş hasta gruplarına minimalist cerrahi yaklaşımla uygulanmaktadır.Kişide temel problem doğurganlık ise ovarian drilling denilen yumurtalık yüzeyine farklı farklı noktalardan çeşitli tekniklerle noktasal bir şekilde termal hasar açmaşeklinde uygulanan ameliyatın doğurganlığı ve kısırlık tedavisi sonuçlarını artırdığı yönünde çalışmalar literatürde mevcuttur.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU TAKİBİ NASILDIR?

Pcosuzun dönemli izlenmesi gereken ve belli periyotlarda gözlenmesi gereken bir sendromdur.Bu sendromun uzun dönemli olumsuz olabilecek etkilerininin önlenmesi bakımından kişinin metabolik regülasyonu gerekir.Yaşam kalitesini etkileyen faktörlerindüzenlenmesi bu bakımdan önemlidir.Yıllık ultrason,pap smear ve çeşitlikan tahlilleriyapılarak kişinin ileride olası risklerden korunması sağlanılmaya çalışılır.


Balıkesir Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!