Pnömotoraks (akciğer sönmesi) nedir?
Pnömotoraks (akciğer sönmesi) nedir?

Akciğerimizdeki havanın göğüs kafesine boşalması ile oluşan akciğer sönmesi Pnömotoraks diye ifade edilmektedir. Spontan ve akkiz olarak iki çeşittir.
Spontan pnömotoraks ise primer, sekonder ve neonatal olmak üzere üçe ayrılır. Primer spontan akciğer sönmesi kendiliğinden ortaya çıkan ve herhangi bir sebebe bağlı olmayan pnömotorakstır. Akkiz pnömotoraks ise iatrojenik, barotramva ve tramvatik olarak üç çeşittir.


İstanbul Göğüs Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!