PİLONİDAL SİNÜS PİLONİDAL SİNÜS NEDİR? HANGİ ŞİKAYETLERE YOL AÇAR?

Kuyruk sokumundaki kıl foliküllerinin cilt altına doğru büyüyüp bu bölgede bir infeksiyon oluşturması durumudur.

kıl dönmesi hastalığı

Kuyruk sokumunda ağrı, bu bölgeden iç çamaşırı kirletecek akıntı (sarı, berrak veya kırmızı renkte) olması şikayetlerine yol açar.

Hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştıran etkenler kuyruk sokumu bölgesinde sert kılların bulunması ve kişinin kas yapısına bağlı olarak kalça (gluteal) adalelerin arasındaki vadinin derinliğidir.

Ülkemiz ve Akdeniz çevresindeki diğer bölgelerde yaşayan bireylerde hastalık sıkça görülür. Genelde erkeklerde kadınlara göre daha çoktur. En sık görülme yaşı ergenlik çağı sonrası ve 35 yaş öncesidir.Kıl torbası iltihaplanması olarak da bilinen durum akut abse veya tekrarlayan kronik infeksiyon olarak doktora başvurmayı gerektiren iki ayrı durum yaratır. Her iki tablonun tedavisi farklıdır.

(Akut Abse)

TEDAVİ: Kuyruk sokumunda şiddetli ağrı, şişkin kızarık bir kitle ve bazen ateş yükselmesi durumu varsa o bölgede cerahat birikmesine bağlı abse oluşmuştur.

Bu durumda bir an önce bu cerahatin boşaltılması gerekir. İşlem lokal veya genel anestezi eşliğinde yapılır. Bu girişimden sonra bölgenin iyileşmesini sağlamak için belli aralıklarla pansumanlar gerekecektir. Ancak sadece abse boşaltılan hastaların bir kısmında hadise tekrarlayacak ve kalıcı bir ameliyat gerekecektir.

Tekrarlayan kronik infeksiyonu olan tabloda ise kuyruk sokumu bölgesinde kirli sarı, bazen kanlı bir akıntı gelir ve hafif bir ağrı şikayeti vardır. Burada cilt altında yerleşik içinde kıllar olan kronik bir infeksiyon odacığı vardır. Bazen 8-10 cm boyutlara kadar ulaşabilen cilt altındaki bu iltihaplı bölgenin tamamen çıkartılması gereklidir.

Bu hastalık için tanımlanmış çok sayıda ameliyat yöntemi mevcuttur, iyileşme ve işe dönüş seçilecek ameliyat yöntemine göre değişmektedir, örneğin mikrosinüsektomi veya Fenol uygulama yöntemlerinde normal hayata dönüş 1-2saat iken, seconder iyileşme yönteminde 1 ay olabilmektedir. Hangi yöntemin seçileceğine hastalığın yaygınlığı, kistin büyüklüğü, fistülizasyon olup olmaması gibi kriterler değerlendirilerek karar verilmelidir.

AMELİYAT SONRASI NE YAPMALI?

Ameliyat sonrası pilonidal sinüsün tekrar oluşma ihtimalini iyice azaltmak için kuyruk sokumu bölgesindeki kılların 35-40 yaşına kadar (epilasyon, traş vb. yöntemlerle) giderilmesi gerekir. Bu yaştan sonra kılların sertliği ve adalelerin arasında vadi derinliği azalacaktır.


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!