Perinatoloji, gebelik dönemi esnasında hem anne hem de bebeğin sağlığı ile ilgilenen bilim dalıdır. Yurtdışında kadın hastalıkları ve doğum uzmalığı üzerine yapılan bir üst ihtisastır. Amaç gebelik dönemindeki riskli durumları belirlemek ve buna göre gebelik takibini ve gerekli tedaviyi planlamaktır. Perinatoloji Yüksek Riskli Gebelikler, Maternal Fetal Tıp gibi isimlerle de anılmaktadır. Türkiyede Perinatolojinin geçmişi 1980’li yıllara dayanmaktadır. Köklü Üniversitelerin hepsinde 1990’lı yıllardan beri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına bağlı olarak Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelikler - Maternal Fetal Tıp) bölümü bulunmaktadır.

Perinatoloji veya Yüksek Riskli Gebelikler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı bir genelge ile 18 Temmuz 2009 tarihi itibariyle yurtdışında olduğu gibi artık Türkiyede de bir üst ihtisas haline gelmiştir.

Yüksek Riskli Gebelik çok geniş bir kavramdır. Gebelikteki risklerin önemli bir kısmını; genetik yapı, anne yaşı ve yaşam tarzımız belirler. Hamilelikteki bazı riskleri yaşam tarzımızı değiştirerek azaltabiliriz (sigara içmek, kilo, ilaç kullanımı, egzersiz, stres gibi). Aslında az veya çok bütün hamileleri ilgilendiren riskler vardır. Önemli olan daha yüksek risk grubundakileri belirlemek ve yüksek risk varsa önlem almaktır.

Gebelikte Risk Değerlendirmesini Aşağıdaki Bilgilerin Işığında Daha Etkin Olarak Yapabiliriz;

Hamile annenin yaşı (<18 ya="" veya="">35 yaş)

Önceki gebeliklere ait tıbbi öykü (önceki gebeliklerde düşük, erken doğum, gebelik şekeri, gebeliğe bağlı tansiyon, anormal bebek vb.)

Hamile annenin tıbbi özgeçmişi (annenin gebelik öncesi hastalıkları, geçirilmiş ameliyatlar, allerjiler)

Hamile annenin mevcut sağlık durumu

Ailenin tıbbi öyküsü (ailedeki genetik hastaliklar, akraba evliliği vb. )

Perinatolojinin (Yüksek Riskli Gebelikler - Maternal Fetal Tıp) Kelime Anlamı Nedir?

Perinatoloji kelime anlamı olarak doğum ve çevresindeki dönem demektir. Bu süreç içindeki her sorun perinatolojinin ilgi alanı içine girer. Perinatoloji, Yüksek Riskli Gebelikler ve Maternal Fetal Tıp olarak da adlandırılmaktadır. Gebelik süresince annenin ve fetüsün sağlık durumu perinatolojinin ana konusudur. Perinatal dönem doğumdan sonraki ilk 4 haftalık neonatal dönemi de kapsar.

Perinatolojinin (Yüksek Riskli Gebelikler - Maternal Fetal Tıp) Amacı Nedir?

Amaç hamilelikteki riskli durumları belirlemek ve buna göre gebelik takibini ve tedaviyi planlamaktır.

Perinatolojiye (Yüksek Riskli Gebelikler - Maternal Fetal Tıp) Kimler Başvurmalıdır?

Çeşitli risk faktörleri bulunan ve gebelik düşünen hanımlar ile gebelikte çeşitli riskler tespit edilen, komplikasyon (sorun) gelişen ya da çeşitli nedenlerle gebeliği hakkında endişeleri olan gebeler perinatolojiye başvurmalıdır.

1. Anne Adayının Hamilelik (Gebelik) Öncesi Hastalıkları; Anne Adayında :

Kalp hastalığı

Yüksek tansiyon

Şeker hastalığı (Diyabet)

Hipotiroidi - Hipertiroidi gibi endokrin hastalıklar

Böbrek hastalıkları

Karaciğer hastalıkları

Bağırsak hastalıkları

İnfeksiyon hastalıkları

olduğu durumlarda perinatolojiye başvurulmalıdır.

2. Hamilelik (Gebelik) Sırasında Karşılaşılan Sorunlar :

Preeklempsi (toksemi - gebelik zehirlenmesi)

Gestasyonel Diyabet (gebelik şekeri)

Anormal ikili test sonucu

Anormal üçlü test sonucu

Anormal dörtlü test sonucu

Yüksek Αlfafetaprotein

İkiz gebelik, üçüz gebelik ve diğer çoğul gebelikler

Erken doğum öyküsü

Erken membran rüptürü (suların erken gelmesi)

Tekrarlayan gebelik kaybı

Bebekte büyüme geriliği (gelişme geriliği)

Plasenta previa (bebeğin eşinin yerleşim bozuklukları)

olduğu durumlarda perinatolojiye başvurulmalıdır.


Ankara Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!