Perinatolog, Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını takiben Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelikler - Maternal Fetal Tıp) üst ihtisas programında 3 yıl ilave eğitim ve klinik tecrübe edinmiş uzmandır.

Perinatologlar (Yüksek Riskli Gebelik Uzmanları) Hangi Tanısal ve Tedavi Edici İşlemleri Uygulayabilirler?

Fetal Ekokardiyografi (Fetal EKO)

Ayrıntılı Ultrason (Detaylı Ultrason)

Koryon Villus Biyopsisi (Koryon villus örneklemesi)

Amniyosentez (Amniosentez)

Kordosentez

Fetal Redüksiyon

Fetal cerrahiler ve tedavi (anne karnında kan değişimi, kordon kapanması ameliyatı, vb.)

Perinatoloğa (Yüksek Riskli Gebelik Uzmanına) Kimler Başvurmalıdır?

Çeşitli risk faktörleri bulunan ve gebelik düşünen hanımlar ile gebelikte çeşitli riskler tespit edilen, komplikasyon (sorun) gelişen ya da çeşitli nedenlerle gebeliği hakkında endişeleri olan gebeler perinatolojiye başvurmalıdır.

1. Anne adayının hamilelik (gebelik) öncesi hastalıkları; Anne adayında:

Kalp hastalığı

Yüksek tansiyon

Şeker hastalığı (Diyabet)

Hipotiroidi - Hipertiroidi gibi endokrin hastalıklar

Böbrek hastalıkları

Karaciğer hastalıkları

Bağırsak hastalıkları

İnfeksiyon hastalıkları

olduğu durumlarda perinatolojiye başvurulmalıdır.

2. Hamilelik (gebelik) sırasında karşılaşılan sorunlar:

Preeklempsi (toksemi - gebelik zehirlenmesi)

Gestasyonel Diyabet (gebelik şekeri)

Anormal ikili test sonucu

Anormal üçlü test sonucu

Anormal dörtlü test sonucu

Yüksek Αlfafetaprotein

İkiz gebelik, üçüz gebelik ve diğer çoğul gebelikler

Erken doğum öyküsü

Erken membran rüptürü (suların erken gelmesi)

Tekrarlayan gebelik kaybı

Bebekte büyüme geriliği (gelişme geriliği)

Plasenta previa (bebeğin eşinin yerleşim bozuklukları)

olduğu durumlarda perinatolojiye başvurulmalıdır.


Ankara Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!