Konjenital penil kurvatur (penis eğriliği) nedir?

Doğuştan itibaren olan ve ergenlikle artan penisteki eğriliktir. Erkeklerde ereksiyon halindeki penisin herhangi bir yöne doğru eğrilmesi ile anlaşılır. Herhangi bir yöne doğru olabilen bu eğrilik, hastaların yarısında aşağı doğrudur. Bu hastalığın sebebinin bir tarafın diğerine göre fazla uzaması olduğu düşünülmektedir. Genel bu hastaların penisi toplum ortalamasına göre daha uzundur. Bu penisteki uzunluğun ve simetri bozulmasının penis esnekliğinin fazla olması ile ilişkilendirilmiştir. Bu rahatsızlık erkeklerde binde altı oranında görülür.

Penis eğriliği nasıl fark edilir?

Hastalar 18-40 yaşları arasında genelde peniste eğrilik şikayetiyle başvurur. Ereksiyondaki penisin fotoğraflarında penis şaftının tamamında eğrilik görülür. Ergenlik öncesinde penis eğriliği fark edilse de genelde hastalar tarafından önemsenmez. Ergenlik sonrasında penisteki eğriliğin normal olmadığı fark edilir ve hatta bazı durumlarda eğriliğin arttığı saptanır. Cinsel aktif hale çağa gelen hastalar penisteki eğriliğin ilişkiye girmeyi engellediğini fark ederler.

Penis eğriliğine ne zaman ameliyat gereklidir?

Genç hastalarda görülen konjenital penil kurvatur (penis eğriliği) için cerrahi tek seçenektir. Cerrahi tedavi sebepleri arasında cinsel ilişkide zorlanma, kozmetik ve sosyal sebepler sayılabilir. Eğriliği >30 derece olan hastalar, ilişkiye girmekte zorlanmakta ve vajinal penetrasyonda ağrı hissetmekte, bu şikayetler 60 derecenin üstündeki eğriliklerde belirginleşmektedir. Hastaların cinsel fonksiyonlarını engelleyecek düzeyde eğriliği olması durumunda ameliyat gereklidir.

Hangi ameliyat yapılmalıdır?

Bu hastalarda penisin zaten normale göre uzun olması sebebiyle, penisin uzun tarafı kısaltma ameliyatları yapılır. Penisin iki tarafının da boyu eşitlenip, düz olması sağlanır. Operasyon için sünnet kesisi kullanıldığı için hasada fazladan bir iz kalmaz. Penis kısaltma için plikasyon (penise dikiş koyma) ameliyatları yapılabilse de, bu ameliyatlarda tekrarlama oranı daha yüksektir. Hastanemizde modifiye Nesbit operasyonu yapılmaktadır. Bu operasyon penisin uzun tarafından parça çıkartıp, özel dikişlerle dikilmesi ilkesine dayanır. Büyütme (loupe) ile yapılması penis damar ve sinirlerinin korunması için hayatidir. Fazla penis dokusu çıkartıldığı için penisteki eğriliğin tekrarlaması ihtimali daha düşüktür. Nesbit operasyonu ile hastalarda başarı ve tatmin oranı %95’tir.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!