Parmakta tetiklenme nedir?
Parmakta tetiklenme nedir?

Tetik parmak parmağın kapatılıp açılma esnasında takılma veya tetiklenmesi durumudur. Parmakta kirişlerin (tendonların) geçtiği yer boyunca tünel veya bandların daralması sonucunda oluşan bir ağrılı bir hastalıktır. Tüm toplumda görülme olasılığı %3 tür. Şeker hastalarında bu oran % 10' lara kadar çıkmaktadır.Genellikle 50 -60 yaşlarında daha sıktır. Kadınlarda daha fazla görülür. En sık yüzük parmak, baş parmakta daha sıklıkla görülür.

Elde tekrarlayan işler, travma veya lokal etkilere bağlı oluşabilmektedir. Tendon kılıfının enflamasyon sebebiyle şişip kalınlaştığı durumda tendon hareketleri güçleşir. Erken dönemde kılıfın etrafı ağrı yapar zamanla hareketi zorlaştırır ve hareketleri esnasında takılma sürtünme veya atlamaya yol açar.

Nasıl teşhis konulur?

Hasta yakınmasını anlattıktan sonra elle yapılan muayene ile teşhis konulur.

Tedavisi nedir?

Tedavinin amacı kalınlaşan tünelin şişliğini azaltmak ve el hareketlerinin ağrısız olmasıdır. İlk olarak enflamasyonu ve şişliği gidermeye yönelik antienflamtuar ilaç tedavisi,istirahat amaçlı parmak atelleri oluşturur.Ani ve yeni başlayan vakalarda istirahat uygundur.

Eğer şikayetleri geçmezse ise tendonun kalınlaşmış bölgesine tünele lokal steroid enjeksiyonu yapılabilir.Bu tedavinin getirdiği rahatlama kişiden kişiye değişir. Bu dönem 3 hafta ile 3 ay arasında değişebilir. Nüks sıktır. Takılma olan vakalarda tam iyileşme sağlayabilir.

Diabetli yada romatizmal hastalığa bağlı bu durumun geliştiği kişilerde, kronik (3 aydan fazla yakınması olan) vakalarda ve sık kilitlenme olan vakalarda ise tedavi cerrahidir. Tendonun kalınlaşmış kısmının gevşetilmesi sonrası hareket normale dönecektir. Ameliyat sonrası fizik tedavi rehabilitasyon gerekebilir.

içerik bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz!. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez!. bilgilerin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.


Antalya Ortopedi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!