Papilödem göz sinirinin ödemle şişmesidir. Kafaiçi basınç artışına bağlıdır. Erişkin ve çocuklarda görülebilir. Kadınlarda daha sıktır.

Göz kliniklerinde görülen papilödemin önde gelen nedeni, psödotümör serebridir (idyopatik intrakranyal hipertansiyon). İkinci sıklıktaki neden, serebral venöz sinus trombozudur. Bir diğer neden kafaiçi tümörlerdir.

Kafaiçi basıncının artması, kafa içindeki beyin-omurilik sıvısının artmasına bağlıdır. Bu sıvı göz sinirinin kılıfı altında da bulunur ve sinir boyunca göz küresine kadar uzanır. Beyinde sıvı basıncı artınca, göz siniri çevresindeki sıvının miktarı da artar ve göz sinirini oluşturan sinir hücresi lifleri üstünde basıya neden olur.

Papilödem tedavisiz kalırsa kalıcı görme kaybına (körlüğe) neden olabilir. Papilödem çoğu zaman yavaş ilerleyen bir görme kaybına yolaçar. Bazı hastalarda saatler, günler içinde ilerleyen ve körlükle sonuçlanan çok hızlı bir görme kaybı olur. Bu durum "fulminan veya malign papilödem" olarak adlandırılır.

Papilödemin tedavisinde en etkin yöntem, göz siniri çevresindeki kılıfı açmak ve böylece basıncı düşürmektir. Bu işlem optik sinir kılıf dekompresyonu (OSKD) veya optik sinir kılıf fenestrasyonu olarak adlandırılır.

Bu cerrahi işlem çoğu zaman genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 1 saat sürer. Hastalar 5-6 saat dinlendikten sonra veya ertesi gün taburcu olabilir.

Bu ameliyat göz siniri etrafındaki basıncı azaltmanın en hızlı ve etkin yoludur. Ameliyat deneyimli hekimlerin elinde son derece güvenli ve etkilidir. Komplikasyon çok nadir olarak görülür.

Optik sinir kılıf dekompresyonu ameliyatı, zamanında yapılırsa, papilödemli hastaları kalıcı bir körlükten kurtarabilir.

Papilödemli hastalar görme kaybı ileri boyutlara ulaşmadan önce bu alanda deneyimli bir hekime başvurmalıdır.


Bursa Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!