Bir yakınınızdan, dostunuzdan ya da komşunuzdan duymuşsunuzdur. “Pankreas”, ya kanseri, ya iltihabı, ya kisti ya “o”su ya “bu”su. Nedir bu pankreas?

Pankreas karın içinde sırta yapışık, iç ve dış salgı bezidir. J şeklindedir. Midenin arkasında, ana damarların önünde yatay pozisyonda bulunan bir organdır. Onikiparmak barsağı dediğimiz mideden sonraki ince barsağın ilk parçası pankreasın başını at nalı şeklinde çevreler.

Pankreas’ın hem iç salgı yani hormon, hem de dış salgı yani sindirim enzimlerinin salgılanması fonksiyonu mevcut. Karmaşık bir yapıya sahip olup hayat için elzem bir organımızdır. Salgıladığı hormonlar ise hepimizin bir şekilde kendi sağlığından ya da yakınının mevcut şeker hastalığından dolayı eşinin, dostunun durumundan haberdar olduğu INSULIN ve GLUKAGON hormonu ile SOMATOSTATİN gibi hormonları ihtiyaca binaen kana verirken onikiparmak barsağına da yağ, protein ve karbonhidratları parçalayıp sindirimine katkıda bulunacak kimyasalları (enzimleri) salgılarlar. Günde yaklaşık 1000-1500 ml kadar (bazen daha da artabilir bu miktar) salgı barsağa akıtılır.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!