En basit tanımlamayla otoimmün bozukluk, vücudun bağışıklık siteminin sağlıklı bir dokuya saldırıp onu yok etmesiyle sonuçlanan bir durumdur. İnsanlarda otoimmün hastalık bulunmasının birçok çeşitli nedeni vardır. Tipik olarak vücudun bağışıklık sistemi, akyuvarların yapımını sağlayarak vücudda bulunan zararlı antijenlere saldırıp onları yok ederek işlevini yapmaktadır.

Bir antijen bakteri, virüs, toksin, kanser hücresi, zararlı hücre, şüpheli kan nakli gibi her türlü zararlı madde olabilir. Bağışıklık sistemleri, bu maddeleri yok ederek vücudu sağlıklı tutmaktadır. Eğer bir otoimmün bozukluğunuz varsa bünyeniz zararlı ve iyi maddeleri ayırt edemiyor. Otoimmun bozuklukta vücudun bağışıklık sistemi zararlı antijenlere saldırmak yerine sağlıklı dokuya saldırır.

Doktorlar, otoimmün bozuklukların nedenlerini tam olarak saptayamıyor. Fakat zararlı bakteri, virüs veya bazı ilaçların, vücudun normal, sağlıklı dokuları ile bakteri, virüs gibi zararlı maddeleri ayırt etmesine engel olduğunu gösteren bazı kanıtlar bulunmaktadır. Bazı durumlarda ise doktorlar otoimmün bozukluklarının genetik olduğuna inanmaktadırlar.

Otoimmün bozukluklarının vücuda birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Sadece sağlıklı bir dokuya saldırılıp doku yok edilmiyor aynı zamanda da organlar anormallikler göstererek işlevlerini değiştirebilir. Buna ilaveten kan damarları, bağ dokuları, eklemler, alyuvarlar ve deri de olumsuz etkilenebilir. Otoimmün bozuklukların vücuttaki her organı etkileyebildiği görülmektedir.

GENEL OTOİMMÜN BOZUKLUKLAR

Otoimmün ve otoimmünite ile iligili birçok hastalık vardır. Bunların en belirginleri, Addison hastalığı, çölyak hastalığı, graves hastalığı, multiple sikleroz, reaktif artrit, pernisiyöz anemi ve tip 1 diabet hastalığıdır. Ayrıca kişinin kendisi de aynı anda birden fazla otoimmün hastalığa sahip olabilir. Örneğin, çölyak hastalığınız (gluten intoleransı) varsa o zaman pernisiyöz anemiye de yakalanabilirsiniz.

OTOİMMÜN BOZUKLUKLARI VE DÜŞÜKLER

Araştırma sonuçlarına göre tekrarlayan düşüklerle, açıklanamayan infertilite ve otoimmün bozukluklar arasında bir bağ olabilir. İstatistik olarak çölyak hastalığı olmayan kadınlara oranla saptanmamış çölyak hastalığı olan kadınlar, düşük yapmaya daha yatkındırlar. Yapılan araştırmalarla, otoimmün bozukluğu olan kadınların düşük yapma riskinin arttığı netleştirilmiştir. Çölyak hastalığı, düşükle bağlantılı olan en sık görülen otoimmün bozukluklardan birisidir.

Çölyak hastalığı, ince bağırsağın yiyeceklerden besin maddelerinin emilemediği zaman ortaya çıkar. Çölyak hastalığı olan bireylerin gluten intoleransı vardır ve gluten yediklerinde ince bağırsakları hasar görebilir. Saptanmamış ve tedavi edilmemiş çöyak hastalığı vakaları, çoğu zaman yetersiz beslenmeyle sonuçlanabilir. Buna ilaveten çölyak hastalığı olan kadınların hamile kalması zorlaşmış olabilir. Hamile kalması durumunda da glutensiz bir hamilelik geçirmediği müddetçe düşük yapma olasılığı oldukça yüksektir.

Eğer Çölyak hastalığı ve gluten duyarlılığı hamilelikten önce saptanmışşsa Çölyak ve gluten düşükleri engellenebilir. Birden fazla düşük yaşadıysanız gluten intolerantınız veya başka bir otoimmün bozukluğunuz olabilir. Çoğu kez, düşük yaşanana kadar doktorların düşükleri gluten intoleransı veya çölyak hastalığıyla bağdaşmaları zor olmaktadır. Bu sebeple bir kadın, bir otoimmün bozukluğu olduğunu fark etmeden birden fazla düşük vakası yaşayabilir.


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!