Günümüzde, osteoporoz ve osteoporoza bağlı kırıklar gittikçe artan, önemli derecede sosyoekonomik yüke neden olan bir sağlık problemi haline gelmiştir (1,2). Osteoporoz tedavisinde önemli yeri olan bisfosfonatların kullanımı ise giderek artmaktadır. Uzun süreli bisfosfonat tedavisi alan popülasyonun artışı göz önüne alındığında olgu sunumumuzdaki amacımız bisfosfonatların nadir görülen ancak ciddi yan etkilerinden olan bisfosfonatlara bağlı çene osteonekrozunun (BRONJ) tanısı, patogenezi ve risk faktörlerini gözden geçirerek klinik bakış açısı sağlamaktır.


İstanbul Fizik Tedavi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!