Timpanoplasti orta kulak yapılarında uygulanan kulak zarı yırtığı, kemikçik erimesi , kemikçik fiksasyonu ve kulak zarı çökmesi gibi patolojileri onararak işitmeyi normalleştirmeye çalışan cerrahi girişimin genel adıdır. En sık müzminleşen orta kulak hastalıklarının onarımı için yapılır.

Sadece kulak zarı yırtığının onarıldığı kulak ameliyatına mirengoplasti adı verilir.

Timpanoplastide onarılan yapı sadece kulak zarı, sadece kemikçik zinciri veya her ikisi birden olabilir.

Timpanoplasti ameliyatında kulak zarı onarımı için en yaygın kullanılan materyal temporal kas derin fasyasıdır. Ayrıca perikondrium, kıkırdak, perikondriumlu kıkırdak, periost, ven gibi otolog dokular kullanılabilir.

Greft olarak alınan materyal underlay (perfore kulak zarı altına) veya overlay ( perfore kulak zarı üstüne) olarak yerleştirilebilir.

Operasyon sırasında kulak arkasından, kulak önünden veya kanal içinden kesi yapılabilir.

Bazen kronik enfeksiyon zaman içinde kemikçik zincirde bir erozyona neden olabilir. Bu erozyon daha sıklıkla kolesteatomaya sekonder gelişebilir. Kolesteatom özellikle örs kemikçiğinin uzun koluna hasar verir. Çünkü kanlanmanın en zayıf olduğu yer burasıdır. Özengi kemikçiği 2. derecede hasara maruz kalır. Çekiç kemikçiği ise 3. derecede hasar görür. Kemikçiklerin rekonstrüksiyonunda otogreft kemikçikler en sık tercih edilen materyaldir. Son yıllarda biyo uyumlu alloplastik materyaller kemikçik zincir rekonstrüksiyonunda kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca titanium protezler de kullanılmaya başlanmıştır.

Timpanoplasti de enfeksiyon kulak arkası mastoid kemiği tutmuşsa operasyon sırasında mastoid kemik dril ile turlanarak hastalıklı tüm hücreler temizlenir. Mastoid boşluk ile orta kulak boşluğu arasında geçiş sağlanmaya çalışılır.

Enfeksiyon kulak kemikçiklerini ve mastoid kemik hücrelerini ileri derecede tutmuş ise o takdirde operasyon sırasında öncelikle hastalığın eradikasyonuna çalışılır. Sekonder olarak işitmeye ağırlık verilir.

Operasyondan 7 gün sonra dikişler alınarak zar üzerine konulan materyaller boşaltılmaya başlanır. Operasyon bölgesinde sağlıklı görünüm elde edilene kadar belirli aralıklarla pansumanlar sürdürülür. Operasyondan yaklaşık 8 hafta sonra kulak işitme testleri yapılarak ameliyat öncesiyle ameliyat sonrası durum karşılaştırılıp işitme kazancının ne durumda olduğu tespit edilir.


İstanbul Kulak Burun Boğaz uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!