Tüm oral sulfonilüre grubu antidiyabetik ilaçlar potansiyel hipoglisemik ajanlardır.

HİPOGLİSEMİ RİSKİ OLUŞTURAN DURUMLAR:

•Yetersiz beslenme (kalori alımının eksikliği)
•Uzun ve ağır egzersiz
•Birlikte alkol kullanımı
•Birlikte başka bir glikoz düşürücü ilaç alımı (antidiyabetik ilaç kombinasyonları)
•Yaşlılar (>80 y.) (12 saatten fazla süren uzamış hipoglisemi bildirilmiştir)
•Malnütrisyonlu hastalar
•Böbrek yetersizliği olan hastalar (kreatinin klirensi < %30 ml/dk)
•KC fonksiyonları bozuk olan hastalar
•Herbalürünler ( alfa alfa, bilberry, bittermelon, burdock, celery, damiana, fenugreen, garana, sarımsak, ginger, ginseng-Amerikan-, gymnema, marshmellow, stingingnettle)

II- HİPERSENSİVİTE REAKSİYONLARI
•Sulfonilüre tedavisi sırasında, sulfonamidlere allerjik reaksiyon gösteren kişilerde allerji, anaflaktoidreaksiyonlar, anaflaksi, angioödem, serum sickness hastalığı gibi immünolojik reaksiyonlar gelişebilir.

III- YAŞ FAKTÖRÜ
•80 yaşından büyük diyabetik kişiler gerek var olan ya da gelişmekte olan diyabetik nefropati, gerekse yaşlılık nedeni ile oluşmuş karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki azalma nedeni ile kanda ilaç birikimi riski gösterirler.
•Bunun sonucu sulfonilürelere bağlı hipogliseminin yanı sıra başta böbrek ve karaciğer olmak üzere organ ve doku toksisitesi söz konusu olabilir. Bu gibi hastalarda sıkı monitorizasyonve doz titrasyonu yapılmalıdır.

IV- KİMYASAL OLARAK BENZER MOLEKÜLLERİN KULLANIMI
•Antibiyotikler: Co-trimoxazolgibi sulfonamidler
•Diğer sulfonilüre OAD'ler
•Karbonik anhidraz inhibitörleri
•Tiyazidlerve benzer diüretikler
•Loopdiüretikler (etakrinikasit dışında)
•Antigutilaçlar (sulfinpirazon), (ANTURAN ülkemizde kullanılmıyor)
•Sulfasalazin( salisilazosulfapiridin) (kolitis ülseroza ve artroz tedavisinde)

•Sulfanilüre grubu oral antidiyabetiklerle kimyasal olarak benzer ilaçların birarada kullanılması antiglisemik etkide hem artma hem de azalmaya yol açabilir ( Hipoglisemi/ hiperglisemi).
V- GLUKOZ 6 FOSFAT DEHİDROGENAZ EKSİKLİĞİ
•KongenitalG-6 PD eksikliği olan kişilerde buna bağlı hemolitikanemi gelişebilir (sulfonamidanemisi).

VI- SULFONİLÜRE TEDAVİSİNİN AKUT OLARAK KESİLEREK İNSULİNE GEÇİLDİĞİ DURUMLAR
• Yüksek ateş
• Travma, düşme, kırık, trafik kazası vb
• Enfeksiyon
• Cerrahi girişim
• Anestezi

VII- İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
ØANTİBİYOTİKLER
- Co-trimoxazole
- Diğer sulfonamidantibiyotikler
- Tetrasiklin
- Pentamidin(y.b)
- Moxifloxacin
- Mebendazol
ØANTİVİRALLER
- Nelfinavir
- Chloroquin
ØBeta blokerler
- Acebutolol (OD)
- Atenolol (OD)
- Betaxolol (OD)
- Bisoprolol
- Carvedilol
- Labetalol
- Pindolol (OD)
- Timolol
ØAntidepresanlar
- Floksetin
- Lityum
- MAO inhibitörleri

ØZayıflama İlaçları
- Orlistat
- Sibutramine

ØSporcuların Kullandığı İlaçlar
- Anabolik steroidler
- Kalsiyum
- Ferric gluconate
ØAnaljezik, Antienflamatuarİlaçlar
- Aspirin
- Diğer salisilatlar
- Fenilbutazon

ØAntihipertansifİlaçlar
- Guanetidin
- Enalapril

VIII- KARDİYOVASKÜLER MORBİDİTE VE MORTALİTEDE ARTMA
Kalp kası potasyum pompası inhibisyonu sonucu aksiyon potansiyelinde olası ani değişikliklerin neden olabileceği ventriküler aritmi riski.

İstanbul Farmakolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!