Meme kanseri olan kadınların cerrahi tedavileri sonrasında, cinsel kimliklerinin önemli bir parçası olan bu uzuvlarında oluşan estetik kaybı ve bununla beraber gelen psikolojik ve sosyal sorunlara çözüm arayışı sonucunda karşımıza çıkan onkoplastik meme cerrahisi, onkolojik cerrahi ile plastik cerrahi prensiplerinin birlikte uygulanmasıdır. Meme kanseri tedavisinde estetik bir yaklaşımla kanseri ortadan kaldırırken memenin de doğal görünümünü ve hissini koruyup yeniden yapılandıran yenilikçi bir yaklaşımdır.

Kanserli bölgenin çıkarılmasından sonra geri kalan memenin yeniden şekillendirilmesi veya memenin yeniden yapılandırılması için plastik cerrahi tekniklerinin kullanılmasını kapsar.

Bu ameliyatlar çok dikkatli bir planlama gerektirmekte ve onkolojik ihtiyaçlar ile estetiğin dengeli biçimde sağlanması amaçlanmaktadır. Diğer bir deyişle, onkoplastik cerrahi, meme kanseri olan kadınların tedavisinde kullanılanılan ve bazı kozmetik deformiteleri önlerken aynı zamanda daha geniş eksizyona izin vererek bazı durumlarda meme koruma sınırlarını genişleten bir cerrahidir.

Onkoplastik cerrahi sadece kanseri ortadan kaldırmakla kalmaz aynı zamanda aşırı skarlaşmayı ve deformiteyi önleyerek tedavi sonrasında estetik açıdan hoş bir göğüs oluşturmaya yardımcı olur.

Onkoplastik meme cerrahisi, sağlıklı bir fiziksel görünüşün sağlanmasına yardımcı olmanın yanı sıra, kanser ameliyatı sonrasında kadınların duygusal iyileşmelerine yardımcı olmakta, hastaya kendine güvenini ve kadınlık hissini geri kazandırmaktadır.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!