Oküloplastik cerrahi, göz hastalıkları biliminin (oftalmoloji) alt dallarından biridir. Gözkapakları, kaş, gözyaşı bezi, gözyaşı kanalı, orbita (gözün içinde yeraldığı boşluk) ve göz çevresinin tüm hastalıkları bu bilim dalının alanına girer.

Göz çevresindeki sorunlar gözü ve görme işlevini etkileyebilir. Bunun yanısıra kişinin görünümünü etkiler. Oküloplastik cerrahlar hem göz açısından hem de estetik açıdan en iyi çözümleri birleştirmeyi amaçlar.

Gözkapağı sorunlarının tedavisinde esas olarak kapaklarının görünüm ve işlev açısından tam olarak iyileştirilmesi amaçlanır.

Gözyaşı sisteminin göz sağlığı açısından çok önemli işlevleri vardır. Bu sistemin en yaygın hastalıkları göz sulanması (epifora) ve gözyaşı azlığıdır (göz kuruluğu). Göz sulanması hem çocuklarda hem de erişkinlerde görülebilir. Bu sorunların çözümü oküloplastik cerrahinin alanına girer.

Orbita gözün içinde yeraldığı kemik boşluktur. Tiroidle ilişkili göz hastalığı (tiroid orbitopati), kemik kırıkları, tümörler ve iltihaplar orbitanın yaygın görülen sorunlarıdır. Oküloplastik ve Orbital cerrahi, tüm bu tür sorunlar için çözümler sunar.

Çeşitli hastalıklar ve yaralanmalar nedeniyle görme yetisini yitiren ve hastaların sağlığını tehdit edebilecek gözlerin ameliyatla alınması gerekebilir. Bunun yanısıra, gözün içindeki ve çevresindeki kötü huylu tümörler de hastanın hayatını korumak için, gözün bir bütün olarak alınmasını gerektirebilir.

Gözün alınmasından sonra hastaların protez göz kullanabilmesi için yapılan cerrahi işlemler oküloplastik cerrahinin ana konularından birini oluşturur. Hastaların çoğu, ameliyatlardan sonra, normal gözden ayırt edilemeyecek kadar doğal görünümde ve hareketli yapay gözlere kavuşur.


Bursa Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!