OBEZİTE SONRASI DERİ SARKMASI

Günümüzde tüm dünyada görülen Obezite Salgını dolayısıyla neredeyse her ülkede Tüp Mide (Mide Küçültme), Mide Bypası, Mide Balonu, Duodenal Switch ve birçok değişik Metabolik Cerrahi Ameliyatlarında(Transit Bipartisyon, İleal İnterpozisyon ..vs) hızlı bir artış mevcuttur. Artan hareketsiz hayat, spordan uzak kalma, yüksek kalorili hazır gıdalar gibi etkenler Obezite Salgınının başlıca sebebi olarak gösterilmektedir.

Neyse ki özellikle son 10 yıl içinde, laparoskopik tekniklerin ve laparoskopi aletlerinin iyice gelişmesiyle Tüp Mide- Mide Küçültme, Gatrik Bypas (Mide Bypası) gibi obezite tedavi yöntemleri beden kitle indeksi obezite ameliyatını gerektiren hasta grubunda hızlı ve etkin bir obezite tedavisi imkanı sunmuştur. Obezite Cerrahisiyle (Bariatrik Cerrahi) morbide obezite ve metabolic sendromu olan hastalarda hızlı bir iyileşme sağlanmaktadır, bununla birlikte Obezite Cerrahisi sonrasındaki hızlı kilo vermeye bağlı olarak vücudun değişik yerlerinde deri sarkmaları gözlenmektedir.

Obezite Ameliyatlarıyla hastaların Obezite sebepli sağlık risklerinde ciddi bir düşüş olduğu ve genel sağlık durumunun hızla düzeldiği artık bilimsel araştırmalar sonucunda net olarak ortaya konmuş bir gerçektir. Ancak Obezite Ameliyatı sonrası görülebilen bu Deri Sarkmaları hastaların hayat kalitelerini kötü yönde etkileyebilmektedir. Genel olarak deri sarkmaları hastaların hayat kalitelerini psikolojik olarak kötü yönde etkilediği var sayılsada sarkmanın ileri derecede olduğu bazı hasta gruplarında sarkan cildin hareket etme kaabiliyetini ve rahatlığı azalttığı, bunun da kilo verimini yavaşlattığı rapor edilmektedir.

Batı dünyasından özellikle ABD den yapılan bilimsel yayınlarda Obezite Ameliyatı sonrası deri sarkması görülme oranı kabaca %70 olarak bildirilmektedir.

Her ne kadar Obezite Ameliyatı sonrası deri sarkmasını önlemek için bol hareket, düzenli spor, protein ağırlıklı beslenme, dehidratasyondan korunma gibi önlemler tavisye edilse de bu önlemler genel önlemlerdir ve deri sarkmasını ne derece azalttıkları bilimsel olarak net olarak ortaya konmuş değildir.

Deri sarkmasının genel olarak kadınlarda erkeklerden daha afzla olduğu, çok kilo kaybdenlerde daha az kilo kaybedenlere göre daha sık görüldüğü bilinmektedir. Ayrıca kişinin genetic özellikleri de deri sarkma oranını belirleyen bir diğer faktördür.

Her halükarda, gerekli önlemlerin alımasına ragmen sarkma gelişen hastalarda eğer bu deri sarkmaları hastanın hayat kalitesini psikoloji veya fiziksel olarak azaltıyorsa, deri sarkma ameliyatı (Abdominoplasti, Brakioplasti…vs) her zaman etkin çözümlerdir.

Burada biz obezite doktorları, deri sarkma ameliyatlarını obezite ameliyatından genel olarak en az 1 yıl sonra yapılmasını tavsiye ediyoruz.

NOT: Bu yazı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır, profesyonel sağlık uygulamalarının karar verilesinde kullanılamaz!


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!