OBEZİTE NEDİR ?

Obezite vucüt kıtle ındeksının 30 un üzerine çıkması ile oluşan bir hastalıktır. Vucüt kitle indeksi kişinin kilosunun boyuna metre cinsinden karesine bölünmesi ile bulunan bir sayıdır.

Obezitenin oluşmasında başlıca risk faktörleri aşağıda sıralanmıştır :

Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları

Yetersiz fiziksel aktivite

Yaş

Cinsiyet

Eğitim düzeyi

Sosyo – kültürel etmenler

Gelir durumu

Hormonal ve metabolik etmenler

Genetik etmenler

Psikolojik problemler

Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama

Sigara- alkol kullanma durumu

Kullanılan bazı ilaçlar (antideprasanlar vb.)

Doğum sayısı ve doğumlar arası süre

KİMLERE OBEZ DENİR ?

Vucüt kitle indeksi 30 ile 40 arası olan kişileri obez , vucüt kitle indeksi 40 ve üzeri olan kişilere ise morbid obez denir .

BKİ Değeri ( VKİ )

Durumunuz

18.5 kg/m2’nin altında ise

zayıf

18.5-24.9 kg/m2 arasında ise

normal kilolu

25-29.9 kg/m2 arasında ise

fazla kilolu

30-34.9 kg/m2 arasında ise

I.Derece obez

35-39.9 kg/m2 arasında ise

II.Derece obez

40 kg/m2 üzerinde ise

III.Derece morbid obez


Antalya Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!