Alt ve üst ekstremitelerde uyuşma, karıncalaşma, dikenlenme, yanma gibi pek çok şikayeti olan ağrılı hastalar vardır. Bunların bir kısmı omurga seviyesindeki sinir sıkışmalarına bağlı olsa da çoğu sinirlerin omurga seviyesi dışında sıkışmasına bağlıdır. Pek çok tuzak nöropatisi, yani sinir sıkışma sendromu sinirlerin kas, kemik ve diğer yumuşak dokulardaki tünellerden geçmesi esnasında oluşur. Çevresel sinirler dar kanallardan geçerken buradaki anatomik değişikliklerden dolayı sıkışabilir. Mesela el bileğinde karpal tünelde median sinir sıkışarak elin ilk üç parmağında ve 4. parmağının yarısında uyuşmaya sebep olur. Median sinir pronator teres kasının iki başı arasında sıkışır, siyatik sinir piriformis kası arasında, ulnar sinir fleksor karpi ulnaris kasının başları arasında sıkışabilir. Tünel sendromları spor yaralanmaları, kazalar, aşırı zorlanmalar, tekrarlayan hareketler gibi birçok travmaya bağlıdır. Diyabet, hipotroidi gibi hastalıklar olaya zemin hazırlar. Travmalar; kaslar, tendonlar ve bağlarda yapışıklıklar oluşturarak sinirleri sıkıştırır, sinirlerdeki baskılanma, sinirlerin damar yapılarını bozarak olayın daha da ilerlemesine yol açar. Bazen de adalelerdeki spazma bağlı çekmeler sinirlerin dolaşımını bozarak akson harabiyetine sebep olur.

Çevresel sinirlerin miyofasial oluşumlar tarafından sıkıştırılmasının 4. mekanizması vardır.

Kasların kalınlaşması sonucu oluşan direkt baskı,

Kaslar ve fasia kılıfları arasında sinirlerin sıkışması,

Kalınlaşmış ve kısalmış kaslarla kemiklerin arasında sinirin sıkışması,

Yapışıklıkların sebep olduğu çekmeler.

En çok sık rastlanan NMFA sendromları

1.a) Torasik çıkış sendromu (omuz kapanı hastalığı); skaleneus sendromu, kola giden sinirler ve damarlar ön ve orta skalen kaslar arasında sıkışır. Özellikleri unlar sinir dağılımı alanında uyuşma, karıncalaşma vardır. Ellerde şişlik olabilir. Ellerde üşüme ve ısı değişiklikleri olabilir.

1.b) Pektoralis minor veya hiperabduksiyon sendromu; kola giden damar sinir paketi pektolaris minor ve korakoid çıkıntı arasında sıkışır.

2)Pronator teres:

Median sinir pronator teres kasının ulnar ve humeral başları arasında sıkışır. Hasta avuç içlerinde ve el sırtında yanma, ağrı ve karıncalanmadan şikâyet eder. Başparmak ve elin fleksor kaslarında güç kaybı vardır. Pronator teres kası basmakla ağrılıdır. KTS ile karıştırılabilir.

3) Fleksor karpi ulnaris;

Ulnar sinirin fleksor ulnaris kasının ulnar ve humeral kasları arasında sıkışmasıdır. Elin küçük parmak tarafına vuran ağrı, karıncalanma ve uyuşma vardır.

4) Radial tünel sendromu;

Bu hastalar yanlışlıkla tenisçi dirseği olarak takip edilirler. Dirence karşı dış rotasyon yaptırmada olduğu gibi supinator kasın gerildiği durumlarda ağrı artar. Dirence karşı orta parmak fleksiyonu ağrıyı artırır. Radial sinir brakiyal ve brakioradialis kasları arasındaki arktan fibroz radial tünele girer. Arka interosseoz sinir supinatör kasın altından geçer.

5) Piriformis sendromu;

Siyatik sinir piriformis kasının altından bazen de kasın içinden geçer. Piriformis kas spazmı birkaç faktöre bağlıdır. Sakroiliak ve pelvik bozukluklar, bel fıtığı ve radikülopatik değişiklikler, piriformisde tetik noktalar ve spazm oluşturabilir. Kaba ve kalça ağrısı, düz bacak kaldırma testinde pozitiflik, kalça iç rotasyonunda ağrının artması, dış rotasyonda ağrının azalması, S1, S2 alanlarında duyu ve güç kaybı en önemli hasta şikâyetlerdir. Sakral ve lomber bölgede ağrı en değişmez şıkayetlerdir.

Nöromiyofasial ağrı sendromlarının tedavisi;

-iskemik kompresyon

-postizometrik gevşeme

-spray ve germe

-myofasial gevşeme egzersizleri

-germe egzersizleri

-tetik nokta enjeksiyonları

-İMS


İstanbul Fizik Tedavi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!