Nöro-Oftalmoloji göz hastalıkları biliminin (oftalmoloji) alt dallarından biridir. Bu bilim dalı, göz sinirinin (optik sinir) ve gözle ilgili sinirlerin hastalıklarıyla ilgili bilim dalıdır.

Bir çok hastalık göz sinirini veya gözü çevreleyen çeşitli sinirleri etkileyebilir ve ciddi görme sorunlarına neden olabilir. Hastaların bir bölümünde kafaiçi sorunlar nedeniyle göz siniri hasarları gelişebilir. Göz sinirinin başlangıç kısmı göz muayenesi sırasında görülebilir. Sinirin geri kalan kısmı radyolojik incelemelerle görünür hale getirilir.

Göz sinirinin etkilenmesi, görme azalmasına, renk görmenin bozulmasına ve görme alanının daralmasına neden olabilir. Göz sinirini en yetkin biçimde değerlendirebilecek ve tedavi sonuçlarını izleyebilecek bilgi ve donanım göz hekimlerinin elindedir.


Bursa Göz Doktoru uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!