Türkiye Nöralterapi Derneği Başkanı, Nöralterapi Huneke Madalyası Sahibi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul'un başkanlığında Haziran ayında gerçekleşecek kongre Nöralterapinin Dünya Devlerini Türkiye'de buluşturuyor.

Nöralterapi alanındaki bilimsel çalışmalarıyla dünyaca tanınan ve Dünya Nöralterapi Araştırma Komisyonu Başkanı, Berlin Üniversitesi Charité Tıp Fakültesi'nde Nöralterapi Konusunda araştırmalar yapan Prof. Dr. Hans Barop, Nörovejetatif Sistem üzerinde önemli çalışmalarıyla bilinen Greiswald Tıp Fakültesi Fonksiyonel Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Jürgen Giebel, Avusturya'da Nöralterapi ve Regülasyon Tedavilerinin bilimsel alt yapısının gelişmesinde rol oynayan önemli bilim insanlarından Dr. Roswita Bergsmann, hormonal disfonksiyon ve infertilite gibi kadın hastalıklarındaki çalışmaları ile dünyaca tanınan Avusturya Tamamlayıcı Tıp Akademisi ve Nöralterapi Anabilim Dalı Başkanı Jinekolog Dr. Wolfgang Ortner, ağrı tedavisinin anlaşılmasında ve sempatik sinir sistemin bu rahatsızlıklardaki yeri ve önemi hakkında pek çok çalışması bulunan Ağrı Uzmanı Doç. Dr. Frederic von Orelli ile Nöralterapiye gönül vermiş ve çalışmalarıyla katkı sunan çok sayıda uzman İstanbul'da IV. Nöralterapi Kongresi'nde buluşuyor.

14-17 Haziran 2012 da Istanbul'da yapılacak olan IV. Uluslararası Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Kongresi, Uluslararası Nöralterapi Derneği'nin Başkanlığı'nda Almanya, Avusturya, İsviçre ve Yunanistan Nöralterapi Derneklerinin katılımı ile gerçekleşecektir.

Nöralterapi; çeşitli hastalıkların, özellikle de ağrının ve organsal disfonksiyonların lokal anestezikler kullanılarak, periferik ve vejetatif sinir sistemi yoluyla tedavisidir. Bu tedavi için prokain ve lidokain kullanılır.

Nöralterapi; fonksiyonel, geri dönüşümlü, akut veya kronik birçok fonksiyon bozukluğu ve hastalıkta başarı ile kullanılmaktadır. Klinikte tanı ve tedavi amacıyla ya da klasik tedavilere destek olarak da uygulanır. Nöralterapi uygulamalarında başarılı olabilmek için, doğru anamnez ve teşhis, anatomik ve fizyolojik bilgi, lokal anesteziklerin etki ve yan etkileriyle birlikte, Nöralterapi teknikleri hakkında yeterli bilgi ve pratiğe gereksinim vardır.

Nöralterapinin sınırları, uygulayıcının yeterliliği ile müdahale edilen kişinin regülasyon ve rejenerasyon kapasitesine bağlıdır.

Kongre süresince dünya çapında Nöralterapi'ye katkı sunmuş ve bilimselliğiyle ön plana çıkmış olan bilim adamlarını ülkemizde ağırlayacağımız için son derece gururluyuz.

Nöralterapi konusunda yaptığı bilimsel çalışmalarıyla dünyaca tanınan ve Dünya Nöralterapi Araştırma Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hans Barop ve Prof. Dr. Lorenz Fischer bu kongrede iki önemli konuşma yapacaktır. Ünlü Alman Araştırıcı Prof. Dr. Dietrich Klinghardt da bu kongrenin konukları arasında yer alacak ve bir serbest sunum gerçekleştirecektir. Dünyada Nöralterapinin etki mekanizması ve metabolik sendromun nöralterapi yöntemi ile çözümü konulu konuşmasının yanı sıra bir de uygulamalı çalışma gerçekleştirecektir.

Prof. Dr. Jürgen Giebel Sempatik Sinir sistemin ağrı oluşumundaki yeri ve önemi hakkında bilimsel gelişmelerin yanı sıra nörofizyoloji için önemli olan vejetatif sinir sistemi hakkındaki son çalışmaları da Türk hekimleriyle paylaşacaktır.

Bu konuda daha geniş bilgiye www.noralterapi.com.tr sitesinden ulaşmak mümkündür.

Başta Nöralterapi ile ilgilenen hekimler olmak üzere, insan sağlığı adına sözü olan her branştan hekimleri 14-17 Haziran 2012 da IV Uluslararası Nöralterapi ve Regülasyon Tıbbı Kongresi / Titanic Kartal Otelde, İstanbul' a davet ediyoruz.


Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul
Nöralterapi Derneği ve Kongre Başkanı


İstanbul Anestezi Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!