Obezite son 20 yılda hızla artan bir hastalık olmakla beraber şehirleşmenin artması bireylerin hareketsiz kalması ve işlenmiş gıda alımının artmasıyla orantılı olarak artan ciddi bir hastalıktır. Bugün obezite toplumun %30 gibi çok büyük bir oranını ilgilendiriyor. Kısa bir deyişle her 3 kişiden 1’i obez olarak nitelendiriliyor. Obezite sayısındaki artış biz hekimlerinde obezite den kurtulma konusunda en iyi yöntem nedir şeklinde bir arayışa yönlendiriyor.

Obezite sıklığıyla toplumda da en iyi çare ve yöntem konusunda merak uyandırıyor. Obezite cerrahisi konusunda birçok yöntem deneniyor. Teknik ve görüntüleme yöntemleri geliştikçe yeni ameliyat şekilleri ortaya çıkıyor. 10 yıl önce gastrik band ameliyatları yaygın şekilde kullanılırken bugün obezite ameliyatları içinde oranları oldukça azalmış durumdadır. 200kg ın üstünde olan bazı hastalarda mide balonu takılarak kiloyu 200’ün altına düşürüp diğer ameliyatlara geçmek için çare olarak kullanılabiliyor. Mide balonunda 6 ay kadar süreyle kalabiliyor. Balon çıkarıldıktan sonra büyük oranda mide küçülmediği için hasta eskiye dönebiliyor.

Roux-Y By Pass ve Mini Gastrik By Pass ameliyatlarıda da en çok yapılan operasyonlardandır. Bu operasyonlarda mide küçültmenin yanında 1 veya 2 adet bağırsak anastomozu da yapılmaktadır ve komplikasyon riski (kaçak veya kanama) daha fazla yaşanmaktadır.

Tüp mide operasyonları ise usulüne uygun ağızdan yerleştirilen uygun kalılıktaki orogastrik tüp kenarından mide kesilip çıkarılarak yapılan küçültülme ameliyatıdır. Sadece mideyi ilgilendirir. Az besin tükenme ve midenin açlık hormonunu salgılayan kısmının çıkarılması ameliyatıdır. Karın içinde başka organlara dokunulmaz, anastomoz yapılmaz. Yenilen besinler normal besin yolunu takip eder. Komplikasyon riski diğer obezite ameliyatlarına göre en az olanıdır ve hasta 1 gün sonra ağızdan gıda alımına başlayabilir, sosyal hayatlarına ve işlerine daha kısa sürede dönebilirler. Bu nedenlerle bütün dünya da ve ülkemizde Tüp Mide operasyonu daha çok tercih edilmektedir ve ameliyat oranları diğer ameliyat tiplerine oranla daha da artmıştır. Hastaların yandaş sağlık sorunlarına göre diğer ameliyat tipleri de önerilebilir. Buna hasta ve hekim birlikte karar vermelidir.


Antalya Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!