Prostat kanseri erkeklerde en sık saptanan organ kanseridir. Bunun yanında batılı toplumlarda erkeklerde kanser ölümlerinden 2. sırada sorumlu olan kanserdir. Dolayısıyla prostat kanseri önemli bir sağlık sorunudur.

Prostat Kanseri Teşhisi Nasıl Konur?

Prostatta kanser şüphesi genellikle kanda prostat spesifik antijen ( PSA) seviyesinin yüksek çıkması ve/veya parmakla rektal prostat muayenesinde şüpheli bulgu saptanmasıyla ortaya çıkar.

Prostat kanserinin histolojik tanısında altın standart transrektal ultrason (TRUS) eşliğinde prostat biyopsisidir. Günümüzde prostat biyopsisinde kabul edilen minimum standart, prostat bezinden sistematik olarak 10-12 adet parça alınmasıdır. Transrektal biyopside hastalara lokal anestezi uygulanır. Etkili bir anestezi yapılamamış hastalarda tekrar biyopsi gerektiğinde ağrı duymuş olan hastalar büyük endişe yaşamaktadırlar. TRUS rehberliğinde yapılan prostat biyopsisinde hastaların yaklaşık üçte birinde prostat kanserine rastlanmaktadır. Kanser saptanmayan hastalarda klinik şüphe devam ediyorsa tekrar biyopsi yapmak gerekebilir. Bu tür biyopsilerde saldırgan bir kanseri atlayabilme riski yapılan çalışmalarda % 30 olarak belirtilmiştir. Bunun yanında klinik olarak önemsiz yani hastaya ciddi bir sorun yaratmayacak kanserleri saptama olasılığı da vardır.

MR-TRUS Füzyon Biyopsi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Füzyon biyopsi hastanın MR görüntüleri ile ultrasonografi görüntülerinin çakıştırılması ( füzyon ) ile yapılan biyopsidir. Bu yöntemde MR ve ultrason görüntüleri bilgisayar ortamında üst üste getirilerek prostatın 3 boyutlu görüntüsü oluşturulur. Üç boyutlu görüntülenen kanser odaklarından yüksek doğrulukta örnekleme yapılır.

Füzyon biyopsi yapılacak olan hastalara öncesinde Multi parametrik MR ( MpMR) yapılır. Multiparametrik MR görüntüleme son yıllarda prostat kanserinin tanısında ve evrelendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. MpMR ile prostattaki kanser açısından şüpheli alanlar yüksek doğrulukla görüntülenmektedir.

Biyopsi İşlemi :

Biyopsi transrektal veya transperineal olarak yapılır. Biyopsi işlemi genel ya da lokal anestezi altında gerçekleştirilir. İşlem öncesi enfeksiyon riskini azaltmak için antibiyotik verilir. Transrektal ultrasonografi ile prostat bezinin sınırları ve büyüklüğü belirlenir. MpMR’de yüksek tümör riski taşıyan alanlar bilgisayarda işaretlenir. Özel bir bilgisayar yazılımı ile MpMR görüntüleri ile TRUS rehberliğinde alınan görüntüler çakıştırılarak prostatın 3 boyutlu modeli oluşturulur. Standart biyopsi iğnesi robotik bir kol yardımıyla veya manuel olarak daha önceden işaretlenmiş alanlara yönlendirilerek, hedeflenen noktalardan biyopsiler alınır. Biyopsi sonrası örnekleme yapılan alanların prostat içindeki tam koordinatları daha sonradan kontrol etmek üzere kaydedilir.

MR-TRUS Füzyon biyopsinin üstünlükleri nelerdir ?

Tümör şüphesi olan alanlardan yüksek doğrulukta doku örneklemesi yapılır.

Şüpheli alan küçük de olsa direk olarak örnek alınabilir.

Yeniden biyopsi gerekliliğini azaltır.

Yüksek oranda önemli kanser yakalarken önemsiz kanserleri gözardı eder.

Ultrasonografi ile ulaşılması zor noktalardan bile örnekler alınabilir.

MR-TRUS Füzyon biyopsinin zayıf yönleri nelerdir ?

Mp MR yorumunun ve füzyonun deneyimli kişilerce yapılması gerekliliği

Daha pahalı bir yöntem olması.

Sonuç olarak söylenebilecek en önemli çıkarım MR-TRUS FÜZYON TEKNOLOJİSİ İLE ARTIK PROSTATTA HEDEFE YÖNELİK BİYOPSİ ALMANIN MÜMKÜN OLDUĞUDUR.


İstanbul Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!