1. Obezite ve “morbid obezite” nedir?

“Obezite” şişmanlık demek olup kabaca; vücutta normalden fazla “yağ” birikmesi anlamına gelir. Obezitenin nedeni özetle ; harcandığından fazla kalori alınması ve bu kalorilerin yağa dönüştürülerek depolanmasıdır.

“Morbid obezite” kavramı ise; bir dizi hastalığa yol açarak kişiyi karşı karşıya bıraktığı riskler neticesinde ölümcül problemler doğurabilen ve dolayısı ile yaşam süresini de bariz olarak kısaltan düzeydeki aşırı (“hastalıklı”) şişmanlık olarak tanımlanabilir.

2. Morbid obezite nasıl tanımlanır?

Morbid obeziteyi tam anlamı ile bilimsel olarak açıklarsak öncelikle Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO-World Health Organization) ‘nın şişmanlık tanımlamalarını bilmek zorundayız. WHO şişmanlığı; Vücut Kitle İndeksi (VKİ) diye bilinen ve tüm okuyucularımızın da rahatlıkla kullanabilecekleri basit bir hesaplama ile hem tanımlar ve hem de sınıflara ayırır.
Bilimsel olarak VKİ’nin 40 ‘ın üstünde olması “morbid obezite” anlamına gelmektedir.
VKİ hesaplaması kişinin boyunu da bir faktör olarak içerdiğinden tüm dünyada şişmanlıktan bahsederken kullandığımız en basit formüldür. Dolayısı ile bir insanın 110 kilo olması ya da bel çevresi ölçümleri tek başına o kişinin morbid obez, hatta “şişman” olduğunu bile anlamamıza yetmez. Çünkü o kişi eğer 2 metre boyunda ise aslında gene de normal kiloda olacaktır.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!