Mikrocerrahi varikosel ameliyatındaki önemli detaylar nelerdir ?

Mikrocerrahi varikosel ameliyatındaki önemli detaylar nelerdir ?

Varikosel testislerin toplardamarlarının genişleyip kıvrımlaşması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu rahatsızlıkta genç erkeklerin testis ağrısı ve sperm değerlerindeki bozulma sonucunda kısırlık ortaya çıkar. Varikoselin derecesi zamanla artar ve testis boyutlarında küçülme olabilir. Varikoselin testiste yaptığı olumsuz etki spermlerın ısıya ve kirli kanın içindeki zararlı maddelerin sperm üreten hücrelere zarar vermesi nedeniyledir.Bu hastalık doğuştan testisin venlerinin yapısındaki bozukluk sonucu oluşmaktadır.Yerçekiminin de etkisi ile kirli kan testislerde daha çok kalır ve zarara neden olur. Bunun sonucunda testis ağrısı oluşur ve bazen hastayı acil servise kadar götürebilir. Diğer hastalarda sperm sayısında ,sperm hareketlerinden ve sperm şekillerinde bozukluklar oluşur. Bu bozulmalar çoğu zaman kısırlık nedenidir. Varikosel ile birlikte sık olarak görülen kord lipomları da  sperm kalitesini olumsuz etkiler.Nedeni de bu yağ bezesinin salgılamış olduğu kimyasal bir maddedir.Bu nedenle bu lipomları operasyon sırasında çıkarmaktayım. Birçok vakada buna dikkat edilmemekte ve bu nedenle ameliyatın başarı oranı düşmektedir. Ayrıca ameliyat bittikten sonra açtığımız zarların kapatılması da önem arzetmektedir. Bunun yapılmaması  da  spermatik kord arterinin ve lenfatiklerin fizyolojisini etkiler.O nedenle bu açtığımız tabakaları anatomik yapıya uygun olarak kapatmalıyız. Genelde ameliyat yapılırken bu detay da atlanmaktadır.Fakat çok önemli bir konudur.

Ameliyat sırasında önemli olan diğer bir husus ilioinguinal sinirin korunmasıdır. Bu sinir kasık bölgesinden geçmekte ve uyluk iç kısmına dallar vermektedir. Bu sinire dokunulursa buralarda his kaybı veya sızlama şeklinde ağrılar görülebilir.

Ductus deferensin arteri ve venleri bağlanmamalıdır. Bunlar testisin kalan dolaşımını sağlayacakları için çok önemlidir. Eksternal venin ligasyonu unutulursa nüksler görülür. Bu da tekrar ameliyat gerektirebilir. Bu nedenle mikroskop altında bunlar dikkatle bağlanmalıdır. Lenf damarlarının ince toplardamarlardan ayrımı mikroskop altında yapılabilir. Bu ayrım hidrosel-nüks oluşumu açısından önemli olacaktir.

Mikrocerrahi varikosel ameliyatı çok hassas bir ameliyattır. Bu ameliyatı yapan cerrah,  zaman ve emek konusunda kısıtlılık yaşamamalıdır. Cerrahın performansını etkiliyebilecek uyku,stres ,hastalık gibi faktörler olmamalıdır.Ameliyatta cerrahin karşısındaki asistan sağlık personelinin önemi büyüktür. Mikroskopun gerektiğinde manipüle edilmesi konusunda cerraha yardımcı olmalıdır.Ameliyat tam sterilizasyon şartları sağlandıktan sonra uygulanmalıdır.Ameliyat sonrasında enfeksiyon olmamalıdır.Sona gelindiğinde yara izinin olmaması için atılan  cilt dikişlerinin cerrah tarafından uygulanması ,uygun dikiş materyali kullanılması ve devamlı dikiş şeklinde atılması önemlidir.

Ameliyattan 1 hafta sonra hastamız kontrol için çağırılır.Elle muayenede testislere bakılır.Epididimit ya da orşit konusunda dikkatli olunmalıdır.Çünkü bazen ameliyat sonrasında görülebilir. Görülürse uygun antibiyotiklerle tedavi edilmelidir.Varikosel ameliyatı ereksiyonu veya cinsel isteği azaltıcı bir etki yapmaz.Yara yeri kontrol edilir.Eğer nedbeleşme görülürse bu konuda etkili olan krem hastaya reçete edilmelidir.Bu krem sayesinde yara yeri kabarmadan düzgün şekilde  iyileşecektir

 

Bu makale 17 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Yrd. Doç. Dr. Levent TÜRK, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaparak 2006 yılında Üroloji Uzmanı olmuştur.

Yrd. Doç. Dr. Levent TÜRK, mesleki çalışmalarına İstanbul'da bulunan Lim Üroloji Kliniği'nde devam etmektedir.

Op. Dr. Levent Türk
Op. Dr. Levent Türk
İstanbul - Üroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube