Migrende akupunktur tedavisi
Migrende akupunktur tedavisi

Migren sözcüğü eski yunancada yarım baş anlamına gelir. Migren hastalığı, ataklar halinde gelen kronik tekrarlayıcı bir baş ağrısı tipidir.
Çoğunlukla yarım, bazen de iki taraflı olabilir.
Zonklayıcı tarzdadır.
Orta şiddette veya şiddetlidir.
Şiddeti hareketle artar.
4-72 saat sürer.
Sıklığı haftada 2-3 kezden, yılda 2-3 keze kadar değişebilir.
Ağrıya; bulantı, kusma, ışık ve sesten rahatsız olma eşlik edebilir veya etmeyebilir.
Yaklaşık %30 kişide ağrının gelceğini haber veren ve 20-60 dakika süren ön belirtiler vardır.Buna Aura Dönemi denir.
Aura Döneminde;
Görme bozukluğu(Gözde ışık çakmaları, lekeler gibi)
Sersemlik
Bulantı
Yüzde ellerde uyuşma hissi
Sıkıntı, yorgunluk, endişe, sinirlilik
Konsantraston bozukluğu gibi belirtilerden biri veya birçoğu olabilir.
Ağrıya Eşlik Edebilen Bulgular;
Migren ağrısı çekenlerin bir kısmında, ağrıya eşlik eden bir veya birkaç şikayet daha vardır.Bunlar;
Bulantı, kusma
Işıktan, sesten rahatsız olma
Görme bozuklukları olabilir.
Migren ağrılarının birçoğu herhangi bir uyaran olmadan kendiliğinden başlar.Bir kısmında ise tetikleyici faktörler vardır. Bunlar;
Stres ve duygusal problemler
Hormonal değişiklikler, adet dönemi, gebelik, menapoz dönemi
Uzun süre aç kalınması
Soğuk ve rüzgara maruz kalma
Güneş ışığına fazla maruz kalma
Peynir, çikolata, şarap, alkol, sigara, kafeinli içecekler, turşu gibi gıdalar
Bazı ilaçlar(Doğum kontrol ilaçları, yapay tatlandırıcılar, nitrat gibi damar genişletici ilaçlar)
Baş ağrısı geçtikten sonra, yorgunluk, huzursuzluk, konstransyon bozukluğu bir süre devam edebilir.
Migren ağrısı, kişide moral bozukluğu, depresyon gibi rahatsızlıklara sebep olabilmektedir.Ayrıca eş ve çocukları da pisikolojik açıdan olumsuz etkilenmektedir.Ağrıları nedeni ile günlük işleri aksamakta, eşleri ve çocukları ile yeterince ilgilenememekte veya onlara karşı olumsuz davranışlarda bulunabilmektedirler.Bu durum ev ortamında bir kısır döngü oluşturabilmektedir.
Hastaların %70nin ailesinde migren öyküsü vardır.
Kadınlarda 2-3 kat daha sık görülür.
Çocukluk çağında da migren görülebilir.
Türkiyede yapılan bir araştırmda 100 kişiden 16sında migren olduğu anlaşılmıştır.
En sık 30lu yaşlarda görülür.
Sezar, Chopin, Freud, Tolstoy migreni olduğu bilinen ünlülerdir.
Migrenin nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte beyinde elektriksel sinir uyarısını ileten kimyasal maddelerdeki değişikliklere bağlı olarak beyin damarlarındaki daralma ve genişlemeye bağlı olduğu düşünülmektedir.
Migren Tedavisi
İlaçla tedavi; Migren ağrısı anti enflamatuvar ilaçlar, ergo alkoloidleri, triptan türevleri gibi ilaçlara giderilebilir.

Akupunkturla Tedavi
Akupunktur, migren tedavisinde etkili bir yöntemdir.Akupunktur tedavisi ile %85 oranında başarılı sonuç alınmaktadır.Tedavide, seanslar halinde vücut akupunkturu uygulanmakta ve her bir seans 20-30 dakika sürmektedir. Başlangıçta ilk 10 gün sürekli uygulama yapılır.Sonra birkaç hafta haftada 2 kez, daha sonra birkaç hafta haftada 1 kez uygulamalar yapılıp, seyreltilerek tedavi tamamlanır.3 ay süre ile ise ayda 1 koruyucu uygulama yapılır.


İzmir Akupuntur Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!