Helikobakteri Pilori Enfeksiyonu Nedir?

Helicobacter pylori (HP) infeksiyonu, dünyada en sık görülen kronik bakteriyel infeksiyonlar arasında olup, sıklığı ve sebep olduğu hastalıklar açısından HP ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Gelişmiş ülkelerdeki görülme sıklığı % 40-50 olmasına karşın, gelişmekte olan ülkelerde bu oran % 80-90 dır.

Helikobakter Pilori Vücutta nereye yerleşir?
HP, mide antrumunda yerleşerek yaşar ve midedeki mukus içinde koloniler yapar. Üreaz enzimi sayesinde üreyi amonyağa çevirip, çevresinde bazik bir ortam oluşturmak suretiyle kendisini mide asitinin zararlı etkisinden korur.

Helikobakter Pilori Enfeksiyonu Belirtileri nelerdir?
Akut H.pylori enfeksiyonunda bulantı, kusma ve karın ağrısı görülür. Belirtiler 3-14 gün sürer ve takip eden günlerde kronik yüzeyel gastrit gelişir. Bu kronik enfeksiyon hali herhangi bir belirti vermeden sürebildiği gibi, fonksiyonel dispepsi (non-ülser dispepsi), peptik ülser, gastrik maligniteye (adenokarsinom, lenfoma) ilerleyebilir. EUROGAST araştırma grubunun bir çalışmasında, HP varlığının mide kanseri riskini 6 kat arttırdığı saptanmıştır.

Helikobakter Pilori Sadece Midede mi Yaşar?
HP, dental plakta tespit edilene kadar insan ve hay­van midelerinin HP için tek yaşam yeri olduğu düşünülmekteydi. Ancak mide biyopsi örneklerinin %76.9′u HP pozitif olan hastaların %60′ının dental plaklarında HP pozitif olarak bulunmuştur. Hem mide hem de dental plaklarda HP pozitif olan bireylerin fazlalığı dental plağın enfeksiyon kaynağı gibi görevi yaptığı ve mide için potansiyel enfeksiyon kaynağı oluşturduğunu desteklemektedir.Yapılan bir çalışmada, mide şikayeti ile başvuran hastalarda %70 oranında saptanan HP, yoğun tedavi uygulanan hastalar kontrol amaçlı tekrar incelendiğinde %67 oranında hala pozitif olarak saptanmıştır.

Helikobakter Pilori Tedavisi
Klasik tedavisinde pek çok tedavi rejimi önerilmekle birlikte halen optimal tedavi tanımlanmamıştır.

HELİKOBAKTER PİLORİ ENFEKSİYONUNDA OZON TEDAVİSİ

HP, mide de yerleştiğine göre, ozonlanmış su ve ozonlanmış yağ gibi ozonlanmış ürünler içirilerek tedavi edilir.

Ozonlanmış su ve yağ, HP’yi oksidatif strese uğratarak parçalar ve bakteri elimine edilir.

Belirli protokollerle uygulanan tedavi yöntemleri sonucunda HP’nin klasik tedaviye göre çok daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Üstelik herhangi bir yan etki gözlenmemiştir.

HP’nin dental plaklarda yerleştiği ve tekrar enfeksiyon kaynağı olduğuna göre diş fırçasına damlatılan ozonlanmış yağ ile dişleri fırçalamak, dental plaklardaki HP’yi de yok edecektir.

Ozonlanmış yağ ile dişlerin fırçalanması sonucunda sadece HP değil diğer hastalık yapıcı bakteri, virus ve mantarlar yok edilmiş olacaktır.


Bursa Geleneksel Tıp Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!