Metilasyon nedir?

Metilasyon nedir?

Metilasyon, vücudumuzda bir molekülden diğer moleküle tek karbon ve üç hidrojen atomundan oluşan metil grubunun eklenmesi demektir. Metil grubun molekülden alınmasına ise demetilasyon denir. Metilasyon ve demetilasyon işlemleri canlı organizmalarda sürekli gerçekleşir. Bu işlemler vücudumuzda stres cevabından tutun da aldığımız besinlerden nasıl enerji yaptığımıza, krebs siklusu döngüsüne yani enerji üretimine ve bu enerjinin vücut tarafından kullanımına, beyin işlevleri sırasında gerçekleşen biyokimyasal süreçler ve detoksifikasyona kadar gün içinde trilyonlarca defa tekrarlayan bir hücreler arası bilgi akış sistemidir.

Metil grupları aşağıdaki işlemleri kontrol eder:

Vücudun temel antioksidanı olan glutatyon üretimi

Kimyasal ve ağır metallerin detoksifikasyonu

Inflamasyon ve nöroinflamasyon oluşumundan korunma

Geçirgen bağırsak ve geçirgen beyin oluşumundan korunma

Stres cevabı (savaş ya da kaç)

İnflamasyon cevabı

DNA’nın genetik ekspresyonu ve tamiri

Nörotransmitter üretimi ve beyin biyokimyasal süreçlerin dengesi ve duygu düzenimiz

ATP ve enerji üretimi ve vücut tarafınca kullanımı

Serbest radikallerle hasara uğrayan hücrelerin onarımı

İmmün cevap kontrolü ve regülasyonu

Amonyak oluşumunun denge altında tutulması

Metil gruplarında oluşan kısıtlılıklarda veya metilasyon döngüsünün işlevinin aksaması durumunda yukarıda bahsedilen süreçlerin hepsi olumsuz yönde etkilenir ve hastalık süreci başlar. Çalışmalar metilasyon bozuklukları ve otizm, dikkat eksikliği hiperaktivite, otoimmün hastalıklar, endometriozis, tekrarlayan düşükler, inme, anksiyete, beyin sisi, karaciğer yağlanması, hipertansiyon, ateroskleroz, homosistein yükselmesi ya da düşmesi, doğumsal anomaliler, erken yaşta kalp hastalığı, spina bifida, kalp krizi, derin ven trombozu, pulmoner emboli, preeklampsi, plasenta abrusyonu, depresyon, alkolizm, alzheimer, trombus oluşumları, migren, fibromyalji, kronik yorgunluk sendromu, nitrik oksit veya metotreksata ilaç hipersensitivitesi olanlar, inflamatuvar bağırsak sendromu, inflamatuvar bağırsak hastalığı ve servikal displazi arasında ilişki olduğunu göstermiştir.

Her bireyde DNA’daki SNP’ler (single nükleotid polimorfizm) dolayısıyla metilasyon döngüsü farklı aşamalarda aksamaya uğrar. Metilasyon döngüsünün ideal şekilde çalışmasını sağlamak için bu döngünün hangi aşamalarda aksadığı kişi bazında belirlenip kaçınması gereken besin ve suplemanlar yanında kullanmasının fayda sağlayacağı besin ve suplemanlar da belirlenebilir. Bu süreç kişinin SNP (‘single nucleotide polymorphysm’) yani metilasyon sürecini etkileyen DNA dizilimi sonuçlarına bağlıdır ve tümüyle kişiye özgüdür. Fonskiyonel ve bütünsel tıbbın vazgeçilmez bir noktası olmak yanında kişiye özgü tedavi izlemi oluşturulması yönünden bireysel tıbbın en doğru uygulanma yöntemlerini kişiye sağlar. Hastalıkların tedavi edilmesi süreci yanında hastalıklardan korunma ve sağlıklı yaşamın temelini oluşturur ve geleceğin tıbbı olan ‘’nutrigenomics’’in temelidir.

Bu makale 19 Nisan 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Uzm. Dr. İlke Kılıç Topçu, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 2000 yılında başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapmış ve 2004 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmuştur. Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji - İmmünoloji Bilim Dalı’nda Çocuk Alerjisi ve İmmünolojisi dalında yan dal ihtisas eğitimini almış, 2013 yılında Çocuk Alerjisi Uzmanı olmuştur.

Mecburi hizmeti sırasında Urfa Devlet Hastanesi'nde ve ardından Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı olarak çalışmış olup mesleki çalışmalarına Mart 2019 yılından itibaren Özel Muayenehanesi'nde hizmet vermektedir.

Etiketler
metilasyon
Uzm. Dr. İlke Kılıç Topcu
Uzm. Dr. İlke Kılıç Topcu
Ankara - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Facebook Twitter Instagram Youtube