Menisküs yırtığının tanı ve tedavisi

Menisküs yırtığının tanı ve tedavisi

Menisküsün olduğu yere parmakla bastırıldığında ya da iç ve dış menüsküs çeşitli manevralarla sıkıştırıldığında hastanın ağrı hissetmesi tanı için genellikle yeterli olur. Tedaviyi şekillendirmek için ise hastanın dizi, MR ile görüntülenir.

Çünkü MR, menisküs yırtığının yerini gösterir, tedavi de buna göre şekillenir. Ekleme en yakın yerde, dokunun kan ile beslenmesi olmadığı için yırtığın zamanla büyümesi ve eklemde hasara yol açması mümkün olabilir.

Böyle bir durumda, ameliyatla menisküsün az bir bölümü, yarısından fazlası ya da tamamı çıkarılır. Evre 1 ve Evre 2 olarak tanı alan ve menisküs dokusu içinde kalan, eklemin yüzeyine açılmayan yırtıklarda, tedavi için hareket kısıtlaması verilir.

Spor gibi fiziksel aktivitelerin sınırlandırılması yoluna gidilir. O bölgedeki ağrı ve yanmaya karşı da ilaçla tedavi ve rehabilitasyon uygulanır. MR görüntüsünde eklem yüzeyine açılan yırtıklar ise Evre 3 olarak tanımlanır. Bu tür yırtıklar dikilir ya da çıkarılır.

Burada yine hastanın yaşı önemlidir. Hasta profesyonel olarak spor yapıyorsa bu yırtıklar dikilerek, yaşlı bir kişide ise menisküsün gerektiği kadarının çıkarılması ile tedavi edilir.

Her menisküs yaralanması cerrahi gerektirir mi ?

Menisküs tedavisinde yırtığın yeri , niteliği ve büyüklüğü (tam kat veya kısmi), yarattığı şikayetler (şişme, kilitlenme, boşalma hissi, vb.) tedavi seçeneğini belirlemekte önemlidir. Bunlara göre yırtıklar stabil ve instabil yırtıklar olmak üzere ikiye ayrılır.

Cerrahi tedavi uygulanmayacak kişilere tedavide soğuk uygulama, kuadriseps kuvvetlendirme, ağrı ve ödem gidermek için diğer fizik tedavi uygulamaları gerekebilir.

Cerrahi tedavide eskiden kullanılan total menisküsün çıkarılmasının sorunlu olduğunun anlaşılması üzerine cerrahi seçenek olarak bu yöntemden uzaklaşılmıştır (Bu uygulanma sonrası eklem yüzeylerine düşen yükün yaklaşık yüzde 35 oranında arttığı gözlemlenmiştir). Günümüzde menisküs yaralanmalarının tedavisinde kısmi çıkarma (parsiyelmenisektomi) veya menisküs tamiri uygulanmaktadır.

Menisküsün dikilebilir olup olmaması da MR ve cerrahi sırasında doktorun alabileceği bir karardır.

Unutulmaması gereken en önemli konu tedavinin kişiye özel planlanması gerektiğidir.

Bu makale 15 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Yakup YILDIRIM, 1969 yılında doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1994 yılında başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, 1994 - 1999 Yılları arasında yine aynı üniversitede Ortopedi ve Travmatolohi Ana Bilim Dalı'nda yapmıştır.  1999 - 2002 Yılları arasında Acıbadem Hastanesi'nde, 2005 - 2006 yılları arasında, Research Fellow Childiren's Hospital Of Philadelphia/ Ana Bilim Dalı'nda 2006 - 2011 yılları arasında Sema Hastanesi'nde, 2011 - 2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, görev almış olan Prof. Dr. Yakup YILDIRIM, 2007 Yılında ''Doçent Doktor'' 2013 yılında ise, ''Profesör Doktor'' unvanlarını yine Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde almıştır. Prof. Dr. Yakup YILDIRIM, Türk Tabipler Bir ...

Etiketler
Menisküs yırtığı tedavisi
Prof. Dr. Yakup Yıldırım
Prof. Dr. Yakup Yıldırım
İstanbul - Ortopedi ve Travmatoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube