Olgu: Hastamız 46 yaşında bayan hastadır. Hastamız 10 yıldır geçmeyen baş ağrısı için kliniğimize başvurdu. En son gittiği beyin cerrahisi kliniği (4,5 yıl önce) kontrastlı beyin MR’da Menenjiom tespit edilmiş olup opere edilmiştir.

Ancak bu hastamıza bu operasyona rağmen hastamızın baş ağrıları geçmemiştir. Hastamızın operasyondan sonra 6 aylık kontrollerinden son dönemlerdeki MR’larında da nüks menenjiomlar milimetrik boyutlarda görülmeye başlamıştır. Hastamız bize başvurduğunda VAS 9-10’du. Öncelikle hastamıza Greater-lesser occipital blok ve supra orbital infra orbital trochlear sinir bloğu yaptık. Hastamızın ağrısı hemen VAS 5-6’ya geriledi. Bunun üzerine 15 gün sonra kontrolde VAS 3-4’dü. Hastamıza tekrar aynı blokları yaptık ve kontrastlı beyin MR’ı istedik ve en son beyin cerrahi kontrolünde çekilen MR’ı da istedik ve karşılaştırmak istediğimizi söyledik. Bunlarla beraber 15 gün sonra kontrolde VAS 1-2’idi. Kontrol MR’ında; ö nceki beyin cerrahi kontrolünde isreği MR daki menenjiom rezidülerinin kaybolduğunu gördük.

Sonuç: Burada baş ağrısı tedavisinde de girişimsel blokların çok önemli bir role sahip olduğunu görmekteyiz. Yine bu kontrol MR’ındada bu görüntü değişikliklerinin girişimsel bloklarda yapılan sempatik blokaj nedeniyle hasarlı bölgede vazodiletasyon ve oksijen artımına bağlı olduğunu düşünmekteyiz.


Afyon Karahisar Anestezi Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!