Kistler içi sıvı dolu keseciklerdir ve süt kanalı bezlerindeki genişlemeler sonucunda oluşur. Memede rastlanan her 4 kitlenin biri kist olup daha çok 35 yaşından sonra görülür. Değişik büyüklük ve sayıda karşımıza çıkabilir ve adet dönemleriyle ilişkili olarak büyüyüp küçülebilir.

Kistler ultrasonografik görüntülerine göre basit, komplike ve kompleks olarak tiplendirilebilirler. Basit olanlar düzgün sınırlı ve ince cidarlı olup çoğunlukla bir yıl içerisinde kaybolurlar. Basit kistlerde çapı küçük olup herhangi bir şikayete neden olmayanlar için özel bir takip ve tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Büyük ele gelen ağrılı basit kistler enjektörle boşaltılabilir. Boşaltılan içerik kanlı değilse veya 3 aylık izlemde tekrarlama olmuyorsa başka ek bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Kanlı olanlar veya birkaç kez tekerarlayanlar için patolojik inceleme gerekir.

Komplike kistler ise içeriği hafif yoğun olan kistler şeklinde tarif edilebilir ve aspirasyon faydalı olur.

Kompleks kistler ise cidarı düzgün olmayan, sıvı içeriği yoğun görünümlü, bölmeli, içinde katı kısımlar içeren kistlerdir. İçerisinde bulunan katı kısmın miktarına göerede kanser ihtimali artmaktadır. Bu tür kistlerde biyopsi ve/veya aspirasyon sitolojisi faydalı olacaktır.

Galaktosel ise emziren annelerde içi sütle dolu özel bir kist tipidir.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!