Görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ve farkındalığın artması ile günümüzde meme hastalıkları ve meme kanseri daha tanınır ve erken tedavi edilebilr hale gelmiştir. Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde tanı ve tedavi yöntemleri gün geçtikçe daha da ilerlemektedir. İleri evre meme kanserleri artık çoknadir görülmektedir. Kendi kendine meme muayenesi ve tarama programlarısayesinde erken evre meme kanseri tanınmakta, lokal tedavi ve yakın takiplerlehastalıksız yıllar geçirilebilmektedir.Memenin kanser dışı hastalıkları ise oldukça sık görülmektedir. Fibroadenom, kistikyada solid lezyonlar, lipom, duktal ektazi-süt kanalında gelişme, gibi değişik perspektifte rahatsızlıklar neden olabilir.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!