Meme kanserinde cerrahi tedavi nasıldır? işte cevap!

Meme kanserinde cerrahi tedavi nasıldır? işte cevap!

Meme kanseri tanısı konduktan sonra bölgesel ve sistemik tedavi için gerekli değerlendirmeler ve planlama yapılır. Bunun için doktorların hasta ile görüşerek birlikte karar almaları gerekir. Hastanın geçmişi, çeşitli tarama ve tetkikleri de gözönüne alınarak kanserli memeye ve gerekirse koltukaltına cerrahi müdahale gerçekleştirilir.

Bu cerrahi uygulamalarda, son yıllarda ortaya çıkan büyük gelişmeler sayesinde kanserli bölgede daha sınırlı cerrahi uygulanabilmekte ve onkoplastik uygulamalarla memenin görünümü mümkün olduğu kadar korunmakta ve yeniden yapılandırılabilmektedir. Onkoplastik meme cerrahisi adı verilen bu tip cerrahilerde asıl amaç kanserli bölümün çıkarılıp, hastalığın yok edilmesidir. Meme koruyucu cerrahi de denen onkoplastik meme cerrahisinde hem daha sınırlı cerrahiyle hastanın yaşam beklentisi uzatılmakta hem de estetik açıdan hastanın yaşam kalitesi de yükseltilmektedir.

Özellikle erken evre kanserlerde uygulanmakta olan meme koruyucu cerrahi, lokal ileri evre meme kanserlerinde de gerekli tedaviler yapılıp hastalık geriletildikten sonra da yapılabilmektedir.

Bu makale 18 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Bülent Çitgez

Doç. Dr. Bülent ÇİTGEZ, Tıp eğitimine 1994 yılında İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesine başladı ve 2000 yılında mezun olarak tıp doktoru unvanını almıştır. İhtisasına ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde 2002 yılında 2.Genel Cerrahi Kliniği’nde (Meme-Endokrin Kliniği) başlamış ve ihtisası süresince meme ve tiroid hastalıkları konusunda çalışmalarda bulunmuştur. 2009 yılında Uzman doktor olarak Büyükçekmece Devlet Hastanesi'nde çalışmıştır, aynı yıl akademik çalışmalarının devamı için tekrar Şişli Hamidiye Etfal EAH dönmüştür. 2016 yılında Doçentlik unvanını almıştır. Doç.Dr. Bülent ÇİTGEZ, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğtim ve Araştırma Hastanesi'nde özellikle Meme ve Endokrin cerrahisi üzerine mesleki çalışmalarına devam etmektedir. Doç Dr. Bülent ÇİTGEZ, Türk Cerrahi Derneği; European Society for Trauma and Emergency Su ...

Etiketler
Meme kanseri hakkında
Prof. Dr. Bülent Çitgez
Prof. Dr. Bülent Çitgez
İstanbul - Genel Cerrahi
Facebook Twitter Instagram Youtube