Meme kanseri tanısı konduktan sonra bölgesel ve sistemik tedavi için gerekli değerlendirmeler ve planlama yapılır. Bunun için doktorların hasta ile görüşerek birlikte karar almaları gerekir. Hastanın geçmişi, çeşitli tarama ve tetkikleri de gözönüne alınarak kanserli memeye ve gerekirse koltukaltına cerrahi müdahale gerçekleştirilir.

Bu cerrahi uygulamalarda, son yıllarda ortaya çıkan büyük gelişmeler sayesinde kanserli bölgede daha sınırlı cerrahi uygulanabilmekte ve onkoplastik uygulamalarla memenin görünümü mümkün olduğu kadar korunmakta ve yeniden yapılandırılabilmektedir. Onkoplastik meme cerrahisi adı verilen bu tip cerrahilerde asıl amaç kanserli bölümün çıkarılıp, hastalığın yok edilmesidir. Meme koruyucu cerrahi de denen onkoplastik meme cerrahisinde hem daha sınırlı cerrahiyle hastanın yaşam beklentisi uzatılmakta hem de estetik açıdan hastanın yaşam kalitesi de yükseltilmektedir.

Özellikle erken evre kanserlerde uygulanmakta olan meme koruyucu cerrahi, lokal ileri evre meme kanserlerinde de gerekli tedaviler yapılıp hastalık geriletildikten sonra da yapılabilmektedir.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!