Meme kanseri geçiren kadınlarda yapılan test ve taramalar sonucunda kanserin hangi evrede olabileceği konusunda fikir sahibi olunabilse de cerrahi yapılmadan tam olarak hangi evrede olduğu söylenemez.

TNM adı verilen evreleme sistemi, ortak kullanılan en yaygın evreleme sistemidir. Burada T, tümörün çapını, N, lenf tutulumunu, M ise metastazı ifade etmektedir. Buna göre kanser Evre1, Evre2, Evre3, Evre4 olarak evrelendirilmektedir. 1. evre tümörün 2cm. ya da daha küçük, 2.evre tümörün 2cm.'den büyük ancak 5cm.'den küçük olduğunu ifade etmektedir. 5cm.'den büyük tümörler 3.evre, daha ileri yayılmaların olduğu kanserler ise 4. evre olarak değerlendirilmektedir.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!