Meme Dikleştirme operasyonu yaşa bağlı olmadan hamilelik, emzirme, yapısal, yer çekimi, hızlı ya da aşırı kilo kaybı gibi çok farklı sebeplerle meme derisinde elastikiyet kaybı ile gevşeme sonucu dolgunluğu kaybolmuş memenin kaldırılmasıdır. Meme dikleştirme doku çıkarmadan dolgunluk sağlanmasıdır. "Meme KÜÇÜLTME" ameliyatı değildir.

Meme dikleştirme dik ve dolgun görüntüsü kaybolmuş, miktar olarak büyük olmayan memede uygulanır. Memede sarkma çeşitli evrelerde ve görünümdedir;

*Sadece memenin üst kısmında bulunan dokuların boşalması,

*Meme sarkması az ama ucu aşağı doğrudur ve kişiye has bir durum olup "Yalancı sarkma" denir.

*Memenin altındaki çizginin memedeki sönmeye/sarkmaya bağlı meme tarafından kapatılmış olması.

Meme dikleştirme operasyonu tamamen sönmüş memeyi düzeltmeye yetmeyebilir. Bu durumda protez"silikon" da eklenerek istenilen dolgun mükemmel sonuç elde edilir.

Diğer bütün meme operasyonlarında olduğu gibi meme ucunun pozisyonu ve sarkmanın derecesine göre operasyon tekniği belirlenir. Tekniğe uygun plan yapılır ve operasyon öncesi çizime uygun olarak meme ucu ve ucundan aşağı uzanan ortalama 6 ay sonra hafifleyecek iz planlanır. Nihai iz kişiye göre değişir bazen sadece meme ucundaki renkli kısım etrafında SINIRLI İZ kalır. Yine bu iz de zamanla kaybolur.


İstanbul Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!