Meme büyütme !
Meme büyütme !

Meme, kadınlığı simgeleyen, erojen organlardan birisidir. Her kadın, estetik olarak güzel görünümlü memelere sahip olmak ister. Ancak memelerin tek ya da çift taraflı gelişme geriliği ya da gebeliği takiben kilo verme sonucu, memelerin hacmi normalden daha küçük olabilir. Bu gibi durumlarda memeyi, büyütmeye ve dolgunlaştırmaya yönelik yapılan girişimler ile daha dolgun, daha iri, estetik olarak daha güzel görünümlü meme oluşturmak mümkündür. Büyütmenin oranı, kişinin arzusu, mevcut memenin durumu ve göğüs kafesinin ölçüleri dikkate alınarak belirlenir. Dolgunluğunu yitirmiş, gevşemiş ve ileri derecede sarkmış olan memelere, tek başına protez yerleştirme ameliyatı uygulandığında gevşemiş olan meme dokusu, protezin üzerinden yine sarkma yapabilir. Bu tür memelerde protezin yerleştirilmesi ameliyatına ek olarak meme dikleştirme ameliyatı da yapılmalıdır.

Ameliyat, tam teşekküllü bir hastanede genel anestezi altında yapılır ve tercih edilen tekniğe göre 1-2 saat sürer. Hasta, 1 gün sonra hastaneden ayrılabilir. Göğüs bölgesi, yaklaşık 1 hafta bandajlı kalır. Gizli dikiş uygulandığı için deri yüzeyinde dikiş yoktur.

MEME PROTEZLERİ
Meme büyütmek için kullanılan materyal, silikon protezlerdir. Silikon vücut için zararlı bir madde değildir. Silikon inert bir maddedir, yani vücut içine yerleştirildikten sonra organizma ile kimyasal reaksiyona girmez, moleküler yapısı değişmez. Silikon ile meme kanseri arasında herhangi bir ilişki olmadığı bilimsel bir gerçektir.

Protezler içinde bulundurdukları maddeye göre 2 gruba ayrılırlar:

1- Serum fizyolojik içeren protezler: Dışı silikondan üretilmiş bir kapsülün içinde serum fizyolojik içerirler. Serum fizyolojik içeren protezler herhangi bir sebepten dolayı (trafik kazası, kesici-delici alet batması, ateşli silah yaralanmaları vb.) delinir, patlar ya da sızıntı yaparsa dışarıya sızan serum, vücut tarafından emilebilir, vücut için zararlı bir etki oluşturmaz.

2- Silikon içeren protezler: Bu tür protezlerin içerdikleri silikonun kıvamına göre 2 çeşidi vardır:

I- Sıvı silikon içerenler: Sıvı silikon, yumuşak kıvamlıdır ve akıcı özelliktedir. Sıvı silikonun yumuşaklığı memenin yumuşaklığına yakın olduğu için, meme dışarıdan elle muayene edildiğinde, sıvı silikon içeren protezin varlığı, diğer tip protezlere göre daha az hissedilir ya da hiç hissedilmez. Sıvı silikon içeren protezler herhangi bir sebepten dolayı delinir, patlar ya da sızıntı yaparsa dışarıya sızan silikon, vücut içinde bulunduğu bölgeden çevreye doğru dağılır. Cerrahi bir girişim ile dokuların temizlenmesi gerekir.

II- Kohezif silikon içerenler: Sıvı silikondan daha koyu kıvamlı ve katıdır, bu nedenle akıcı özellikleri yoktur.Akıcı özellikte olmadıkları için, herhangi bir sebepten dolayı delinirse, sızarak bulunduğu bölgeye yayılma ihtimali daha azdır. Sıvı silikona göre kıvamının daha koyu olması ve biraz daha sert olmasından dolayı, meme dışarıdan elle muayene edildiğinde, protezin varlığı hissedilebilir.

Protezler, şekillerine göre 2 gruba ayrılırlar:

1-Yuvarlak protezler: Yarım küre şeklindedirler. Yerleştirildikten sonra memenin üst yarısında da dolgun bir görünüm oluştururlar.

2-Anatomik protezler: Damla şeklindedirler. Şekilleri, memenin doğal şekline daha uyumludur. Yerleştirildikten sonra memenin alt yarısında dolgun bir görünüm oluştururlar.

PROTEZLERİN YERLEŞİM YERLERİ
Meme, yağ dokusu ve süt bezlerinden oluşmuştur. Memenin altında, meme ile göğüs kafesinin arasında göğüs kası bulunur. Protezler, ya meme ile göğüs kasının arasına yani kas üzerine, ya da göğüs kası ile göğüs kafesi arasına yani göğüs kası altına yerleştirilebilir.

1- Göğüs kasının üzerine yerleşim
Hızlı bir iyileşme sağlanır. Kas altına yerleştirilen protezler kadar doğal bir görüntü oluşturulamaz, göğüs dolgunluğu az olan kişilerde elle muayene edildiğinde, protez hissedilebilir.

Kas üzerine yerleştirilmiş protez

2- Göğüs kasının altına yerleşim
Protez kenarlarının dışarıdan bakıldığında fark edilmesi ya da elle muayene edildiğinde hissedilmesi daha zordur. Bu nedenle daha doğal bir görünüm kazandırılmış olur. Kapsüler kontraktür (bkz. olası problemler bölümü) ihtimali daha azdır. Göğüs kasının pozisyonu değiştiği için göğüs kasının kasılmasını sağlayan omuz ve kol hareketleri ile ilk birkaç gün hafif ağrı hissedilebilir.

Kas altına yerleştirilmiş protez

PROTEZ YERLEŞİMİ İÇİN GİRİŞ YERLERİ
Protezler göğüs bölgesine 3 farklı yerden girilerek yerleştirilebilir:

1- Meme başı çevresi
Ameliyat kesisi, meme başı çevresinin koyu renkli bölgesinin çevresinde, yaklaşık 4 cm. uzunluğunda yarım çember şeklindedir. Meme başı çevresinden kesi yapıldığında protezin yerleştirileceği bölgeye, süt bezleri kesilerek ulaşılır, protezin yerleştirileceği bölgeye ulaşmak için süt bezlerinin kesilmesi, olası bir doğumdan sonra emzirmeyi olumsuz etkileyebilir, meme başının duyusunu sağlayan sinir etkilenebilir, bu durumda meme başında geçici ya da kalıcı uyuşukluk oluşabilir. Ameliyat kesisi, meme başının çevresinde silik bir iz bırakarak iyileşir.

2- Meme altı kıvrım çizgisi
Meme altı kıvrım çizgisi üzerinden, ya da bu kıvrımı oluşturacak çizgi üzerinden 4-5 cm. uzunluğunda kesi yapılır. Ameliyat kesisi, meme altı kıvrım çizgisinde silik bir iz bırakarak iyileşir. Meme altı kıvrım çizgisinden girerek protez yerleştirildiğinde süt bezleri zarar görmez, olası bir doğumdan sonra emzirme problemi oluşmaz, meme başının duyusunu sağlayan sinirin etkilenme ihtimali daha azdır. Bu nedenle meme başının uyuşukluğuna sık olarak rastlanmaz. Protez, bu yolla bilhassa kas altına yerleştirildiğinde infeksiyon riski oldukça azdır.

3- Koltuk altı
Koltuk altında, derinin katlandığı çizgiler üzerinden 1-1.5 cm. uzunluğunda bir kesi yapılarak, memenin altına doğru uzanan bir tünel hazırlanır ve protez bu tünelden yerleştirilir. Protezler, bu yolla genellikle göğüs kasının altına yerleştirilirler. Protez, bu yolla bilhassa kas altına yerleştirildiğinde infeksiyon riskini oldukça azaltır. Ameliyat kesisi koltuk altında olduğu için, meme bölgesinde ameliyat izi olmaz. Koltuk altındaki ameliyat izi ise kıvrım çizgileri içinde kaldığından dolayı zamanla kaybolur. Bu yolla yapılan girişimin süt bezlerine hiçbir etkisi yoktur. Olası bir doğumdan sonra emzirme sorunları ortaya çıkmaz. Memenin orijinal yapısını bozmayan bir tekniktir. Meme başının duyusunu sağlayan sinirin etkilenme ihtimali çok azdır. Bu nedenle meme başının uyuşukluğuna sık olarak rastlanmaz.

OLASI PROBLEMLER
Bu tür problemler uygulanan cerrahi teknik ve protez cinsinden kaynaklanabilir. Son derece ender rastlanan durumlardır, kişinin sağlığını tehdit edici nitelikte değildir.

Protezden kaynaklanan problemler
- Protezin delinmesi, patlaması: Protezlerin delinmesi ve patlaması, normal koşullarda oluşan bir durum değildir. Ancak ateşli silah yaralanmaları ile, ya da kesici, delici ve batıcı nitelikteki cisimlerin batması ya da buna bağlı yaralanmalar sonucu protezler delinip patlayabilir.
- Protezin yıllar içinde eskiyip yıpranması: Protezlerin yıllar içinde yıpranıp eskimesi mümkündür. Buna bağlı sızıntı da olabilir. Bu durumda protez değiştirilmelidir.

İkinci bir ameliyat gerektiren durumlar
- Protezlerden kaynaklanan problemler bölümünde açıklanan durumlarda protezin değiştirilmesi ya da tekrar yerleştirilmemek üzere çıkarılması gerekebilir.
- İnfeksiyon: İnfeksiyon ortaya çıkması alışılmış bir durum değildir. Hemen hemen hiç rastlanmaz.
- Kapsüler kontraktür: Vücut içine yabancı bir cisim yerleştirildiğinde, organizma kendini korumaya yönelik olarak yabancı cismin etrafını saran bir kapsül oluşturur. Bu kapsülün oluşumu normal ve doğal bir durumdur. Ancak bazı kişilerin organizması yabancı cisimlere karşı normalden daha fazla reaksiyon gösterir, kapsül büzüşerek içindeki cismi sıkıştırmaya başlar. Yerleştirilen meme protezinin çevresinde kapsüler kontraktür geliştiğinde protezi sıkıştırır, bu durum göğüs ağrısına ve memede sertleşmeye yol açar ve protez, dışarıdan bakıldığında derinin altında belirgin bir görünüm alır. Hafif olgularda şikayetler de hafiftir ve bu durum masaj ile düzelebilir. İleri derecede kapsüler kontraktür gelişmiş ise ameliyat ile oluşan kapsülün bir kısmı ya da tamamı çıkarılır. Buna rağmen kapsüler kontraktür tekrarlar ise bu durumda, protezlerin, tekrar yerleştirilmemek üzere çıkarılması gerekir.
- Protezlerin kayması, yer değiştirmesi: Protezler nadiren zamanla bulundukları yerden yanlara ya da yukarıya doğru yer değiştirebilirler. Bu durum asimetrik bir görünüm oluşturabilir. Bu durumu düzeltmek için ikinci bir ameliyat gerekir.
- Ameliyat izlerinin revizyonu: Bazı kişilerde ameliyat izleri belirgin olarak kalabilir. Bu izleri azaltmaya yönelik revizyonlar uygulanabilir.

Ameliyatın sonucunu etkileyen kişisel faktörler
- Memelerin mevcut büyüklüğü: Ameliyatın sonucunu etkileyen önemli bir faktördür.

- Meme tabanının çapı: Ameliyatın sonucunu etkileyen önemli bir faktördür.

- Meme dokusunun kalınlığı, gevşekliği, dolgunluğu: Ameliyatın sonucunu etkileyen önemli bir faktördür. Meme dokusunun ince, zayıf ve gevşek olması, sonucu etkileyebilir.

- Memede sarkıklık olması: Memede hafif sarkıklık olması protez yerleştirildiğinde düzelebilir. İleri derecede gevşek ve zayıf bir dokusu olan sarkık memelere ayrıca dikleştirme ameliyatı da uygulanmalıdır.

- Göğüs duvarının şekli: Göğüs duvarındaki doğumsal şekil bozuklukları, görünümü olumsuz yönde etkiler.

- Memelerin asimetrik olması: Bazı kişilerin her iki memesi arasında şekil ve büyüklük farklılıkları olabilir. Bu durum, simetrik bir görünüm kazandırmayı zorlaştırıcı bir faktördür.

- Derinin elastikiyeti: Ameliyatın sonucunu etkileyen önemli bir faktördür. Deri elastikiyeti normal olan kişilerde sonuçlar daha etkileyicidir.

- Meme gelişimindeki şekil bozuklukları

AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

Ø Bazı ilaçlar anestezi ile etkileşebilir ya da yan etkileri ameliyat ile ortaya çıkabilir. Kullandığınız tüm ilaçları mutlaka doktorunuza bildiriniz. Özellikle aspirin türevi ve kortizon içeren ilaçlar ameliyattan bir hafta önce kesilmelidir.

Ø Sigara yara iyileşmesini olumsuz etkiler. Bu nedenle ameliyat öncesi olabildiğince erken bırakılması ve ameliyat sonrası da kullanılmaması önerilir.

Ø Ameliyat öncesi herhangi bir rahatsızlığınız olursa doktorunuzu bilgilendiriniz. Ameliyatınızın adet günlerine gelmemesine dikkat ediniz.

Ø Ameliyatınız koltuk altından girilerek yapılacaksa, ameliyattan 4-5 gün önce koltuk altınıza epilasyon uygulayınız.

Ø Ameliyat günü rahat kıyafet ile hastaneye geliniz. Makyaj yapmayınız. Takılarınızı evde bırakınız (alyans, kolye vs.).

Ø Ameliyat öncesi gece ılık duş alınız.

Ø Eğer ameliyat öğleden önce ise gece saat 24 ten sonra hiçbir şey yiyip içilmemelidir. Eğer öğleden sonra ise 6 saatlik açlık süresi göz önünde bulundurularak hafif kahvaltı edilebilir.

Ø Ameliyat saatinden 2 saat önce hastaneye yatılması, gerekli tetkiklerin yapılması (laboratuar ve görüntüleme) ve anestezi doktorunuz tarafından değerlendirilme için gereklidir.

Ø Hastanede kaldığınız süre içinde refakatçi ihtiyacınız olacaktır.

AMELİYAT SONRASI BAKIM

Ø Ameliyat sonrası ağrı normal olarak ortaya çıkabilen bir şikayettir. Ağrı kesici ilaçlar ile kontrol altına alınabilir. Eğer ağrınız olursa, size verilen reçetedeki ağrı kesiciyi alabilirsiniz. Eğer ağrınız yok ise ağrı kesici kullanmanıza gerek yoktur.

Ø Ağrı, kas altına protez yerleştirildiğinde göğüs kasınızın pozisyonundaki değişikliğe bağlı olarak ortaya çıkar. Ağır omuz ve kol hareketlerinden kaçınmanız ağrınızı hafifletecektir.

Ø Ameliyat sonrası, memelerinizi hiçbir bolluk kalmayacak şekilde saran, hafif sıkı bir sütyen kullanmanız önerilir.

Ø Ameliyat sonrası 3.-4. günden itibaren ılık duş alınabilir. Duş almadan önce yara üzerindeki bandajların durumu için doktorunuza danışınız.

Ø Ameliyattan 15 gün sonra sizi rahatsız etmeyecek süreler ile göğsünüzün üzerine yatınız, ve doktorunuzun tarif ettiği egzersizleri uygulamaya başlayınız.

Ø Ameliyattan sonra yürüyüş şeklinde hafif sporları yapabilirsiniz, 3-4 hafta boyunca yoğun fiziksel aktivitelerden sakınınız.

Ø Ameliyattan 2-3 gün sonra, yoğun ve yorucu bir çalışmayı gerektirmiyorsa (masa başı, ofis işleri gibi) işinize dönebilirsiniz.


İstanbul Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!