Biyopsi memede şüpheli olan oluşumdan hücre ve doku örnekleri alınması ve bu örneklerin patoloji uzmanı tarafından mikroskopik inceleme ile kesin tanının konulması işlemidir.Meme biyopsisi en son ve kesin tanıyı verir.Aynı zamanda sonuç kanser cıkmışsa kanserin karekteristik özellikleri hakkında detaylı bilgi verir.

Klinik muayene,görüntüleme yöntemleri sonrası biyopsi gerekliliği olan şüpheli oluşumlarda örnek alınma işlemi yani biyopsinin nasıl olacağına cerrahi ve radyoloji uzmanı beraber karar vermelidir.Meme biyopsisi için bir çok değişik yöntem vardır:

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB): Yapılması kolay ve ucuz bir yöntemdir. İğnenin içine dokunun kendisi değil, dokudan kopan hücreler alınır. Sadece bu hücrelerin (sitolojik) incelemesine olanak tanır ve örnek alınan hücrelerin iyi veya kötü huylu olduklarını söylenebilir.

Kalın-kesici İğne (kor) Biyopsisi: Daha geniş çaplı bir iğne yardımıyla yapılır. Meme cildine lokal anestezi uygulandıktan sonra bu işlem gerçekleştirilir.Özel tabanca ile 4-6 adet doku örneği alınır. Doku örneği alınabildiği için tümör hakkında daha fazla ve kesin bilgi verir.işlem10-20dakika sürebilir.Cilt bütünlüğü ve kitlenin bütünlüğü bozulmaz.Biyopsi işleminden sonra biyopsi alanına buz ile soğuk kompresyon uygulanır. Hasta dinlendikten sonra evine gidebilir.

Şüpheli bulguların el muayenesi ile saptanamadığı durumlarda, iğne biyopsisinin görüntüleme yöntemleri rehberliğinde yapılması uygundur.

İğne biyopsileri tümörün yayılmasına ve hastalığın ilerlemesine neden olmaz...

Vakum biyopsi: Memedeki oluşumları özel bir cihaz yardımı ile memeden çıkararak uygulanan biyopsi yöntemidir.

Stereotaktik Biyopsi: Meme dokusu içerisinde ele gelmeyen ancak görüntüleme yöntemleri ile tespit edilen bazı lezyonların (sıklıkla mikrokalsifikasyonlar)mamografi veya meme ultrasonu yardımı ile özel bir tel veya iğnenin kılavuzluğunda yapılan biyopsi işlemidir.

İnsizyonel Biyopsi: Meme dokusundaki şüpheli kitleden bir parça çıkartılarak yapılan açık cerrahi biyopsidir.Kitle üzerinden küçük bir kesi ile yapılır. Geçmiş dönemde yaygınken günümüzde artık nadir olarak kullanılmaktadır.

Eksizyonel Biyopsi: Meme dokusu içerisindeki kitlenin hepsinin çıkartıldığı açık cerrahi biyopsidir. İğne biyopsi tekniklerinin gelişmesi nedeniyle, günümüzde tercih edilen bir biyopsi yöntemi değildir.


Antalya Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!