Meme biyopsisi, memedeki şüpheli bölgeden doku ya da sıvı çıkarılarak yapılan bir tür testtir. Çıkarılan örnek mikroskop altında incelenerek meme kanseri varlığı araştırılabilmektedir. Biyopsi, memedeki şüpheli bir bölgenin kanserli olup olmadığını kesin olarak belirleyen tek tanı prosedürüdür.

Doktor, ince iğne biyopsisi, kalın iğne biyopsisi ya da daha nadir kullanılan insizyonel ve exisyonel biyopsi gibi çeşitli biyopsi yöntemlerinden memedeki şüpheli bölgenin görünümü, boyutu ve yerine göre hangi tip biyopsi yapılacağına karar verir.

Bu yöntemde memenin lokal olarak uyuşturulmasından sonra özel iğnelerle meme içindeki şüpheli bölümden doku, sıvı örnekleri alınmaktadır. Bu örneklerin incelenmesi sonucunda meme kanseri varlığı saptanırsa, cerrahi ve diğer tedavi seçenekleri gündeme gelir.

Biyopsi yapılan kadınların yaklaşık %80'inde kanserli hücre görülmediği bilinmeli, ancak bu yöntemle, meme kanseri saptanması durumunda kesin tanı konarak tedaviye en kısa sürede başlanıp iyi sonuçların alındığı da göz ardı edilmemelidir.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!