Meme başını sıktığımızda süt şeklinde, yeşil renkli veya krem kıvamında akıntılar gelebilir. Bu akıntılar genellikle birçok meme başı kanalından ve/veya her iki memeden kaynaklanabilir. Asıl önemli olan tek kanaldan gelen kanlı, et suyu şeklinde veya şeffaf akıntılardır. Bu durumda hemen doktora başvurulması gerekir.

Bu hastalara 35 yaş üzeri ise ultrasonografiye ek olarak mamografi de çektirilir. Mamografi ve ultrasonografi normal olsa bile manyetik rezonans görüntüleme ve/veya duktografi ve/veya duktoskopi gibi ek görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir.

Duktoskopi akıntının geldiği memebaşındaki kanaldan 1 mm'den ince ışıklı bir aletle girilerek, kanal içi bir lezyon olup olmadığını araştırmaya yarayan bir endoskopik yöntemdir. Bu tür memebaşı akıntılarında çoğunlukla iyi huylu bir tümör olan intraduktal papillom, nadiren de kanser saptanıyor.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!