Meme Başından Gelen Akıntı

Memenin bir salgı bezi olması nedeni ile zaman zaman meme başından akıntı gelebilir. Çoğu zaman önemli olmamakla birlikte nadir de olsa bir kanser belirtisi olabilir; bu nedenle uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Meme başından akıntı nedir?

Meme dokusu bir salgı organı olması nedeni ile devamlı olarak sıvı üretir. Üretilen bu sıvı süt kanallarından tekrar geriye emilir. Bazı durumlarda bu sıvının emilmesi yetersiz olunca bu sıvı meme başından dışarı akabilir. Meme başı akıntısının büyük bir kısmı normal veya memenin kanser olmayan değişiklikleri ile ilgilidir

Hangi akıntı şekli önemlidir?

Özellik taşıyan meme akıntısı, akıntının meme başını sıkmadan kendiliğinden gelmesidir. Bu durum, sütyenin veya çamaşırın ıslanması şeklinde fark edilir

Meme başından gelen akıntının sebepleri nedir?

Hormon bozuklukları

Bazı hormon bozukluklarında memede reaksiyonel bir akıntı ortaya çıkabilir.

Kanda prolaktin hormonu seviyesi yüksekliğinin olduğu durumlarda da meme başından akıntı gelebilir.

Süt kanalı yapısı bozuklukları

Sebebi tam açıklanamayan bazı nedenlerle süt kanalı duvar yapısı bozulur ve süt kanalı genişler Buna duktal ektazı denir. Bu yapısal bozulma süt kanalından akıntı gelmesine neden olur. Bu durumun meme kanseri ile ilgisi yoktur

Kullanılan bazı ilaçlar

Bazı antidepressan ilaçlar, bazı antihipertansif ilaçlar, bazı doğum kontrol hapları meme başı akıntısına sebep olabilir.

Süt kanalı içinde bulunan kitleler

Papillom

Süt kanlı içinde bulunan Papillom dediğimiz kitle meme başının kanlı akıntıları içinde en sık rastladığımız oluşumdur. Kanalın meme başına yakın bulunan bölgesindeki papillom kanser özelliği taşımaz; fakat meme başından uzakta bulunan (periferde) papillomların kanser olma olasılığı bulunur. Bazen süt kanalı içinde bulunan akıntı katılaşarak papilloma benzer bulgulara neden olabilir.

Kanser

Süt kanalı içinde bulunan kanser dokusu burada irritasyona neden olarak su gibi berrak veya kanlı akıntıya neden olabilir.

Akıntının rengi önemli midir?

Akıntının rengini içerdiği kimyasal maddeler belirler. Özellikle meme başı sıkıldığı zaman sarı–yeşil arası renkte, boza kıvamında olan akıntı normal kabul ediliyor. Koyu yeşil veya kahverengi akıntı da önem taşımıyor. Gebe olmayan kadınlarda meme başından süt gelmesi de kanser bulgusu değildir; bu durum vücudun hormon değişikliği ile ilgili olabilir. Sadece kanlı akıntı veya su gibi berrak akıntı önem taşıyor ve bu akıntının incelenmesi gerekiyor.

Akıntının tek bir noktadan gelmesi

Eğer akıntı her iki memeden de geliyorsa bu bulgu bizi daha çok tüm vücudu tutan nedenlere götürür ve kanserden uzaklaştırır. Akıntı tek bir memeden geliyorsa tek bir kanal ağzından mı yoksa birkaç kanaldan ağzından birden mi geliyor bakılır. Birkaç kanal ağzından birden(meme başında birkaç noktadan birden) geliyor ise bu da bizi kanserden uzaklaştırır. Tek bir memenin tek bir kanal ağzından geliyor ise bu bizi kanser açısından şüphelendirir.

Meme başından gelen akıntının araştırılması nasıl yapılır?

Meme başından akıntı gelen her kadın mutlaka bir hekime başvurmalıdır. Hekim tarafından muayene edilerek akıntının niteliği incelenir.

Mamografi ve meme ulutrasonu gibi tetkikler yapılarak akıntının sebebi araştırılır. Bazı durumlarda akıntının geldiği süt kanalı ağzından ince bir kanül ile girilerek kanal içine boyalı madde verilir mamografi çekilir. Buna galaktografi denir. Bu şekilde süt kanalını tıkayan bir oluşum var mı araştırılır.

Eğer kanlı veya su gibi berrak bir akıntı var ise akıntıdan örnek alınarak patolojiye gönderilir ve akıntının hücresel yapısı incelenir.


Hatay Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!